Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Organizacja i struktura Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych, 19-20 kwietnia br., Warszawa

Szanowni Państwo,

Związek Województw RP, Związek Gmin Wiejskich, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Powiatów Polskich zapraszają na seminarium pt. "Organizacja i struktura Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych".
Wydarzenie to odbędzie się 19 i 20 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Sala konferencyjna na parterze, przy ul. Jagiellońskiej 26.

Do udziału w spotkaniu zaproszona została Anna Streżyńska, minister cyfryzacji; Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Grażyna Kierznowska, p.o. Głównego Geodety Kraju.

Seminarium będzie podzielone na pięć sesji:
- wykorzystanie danych satelitarnych w Europie i ich użyteczność dla samorządów terytorialnych,
- kategorie zbiorów danych i perspektywy ich organizacji,
- prawne problemy funkcjonowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej w samorządach terytorialnych,
- współczesne możliwości zarządzania zbiorami i bezpieczeństwo publikacji zbiorów danych,
- propozycje zmian prawa w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej.

Więcej szczegółów z załączonym programie.

Zainteresowanych udziałem prosimy o dokonywanie zgłoszeń na adres: geodezja[at]mazovia[dot]pl

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
/-/ Ludwik Węgrzyn

Załącznik: