Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Resort zdrowia odpowiada na Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego ZPP

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję Stanowisko ZPP w sprawie systemu ochrony zdrowia wraz z odpowiedzią otrzymaną z Ministerstwa Zdrowia - do wiadomości.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Związku Powiatów Polskich
/-/ Ludwik Węgrzyn