Informacja o działalności ZPP w okresie od 15 maja do 12 czerwca 2015 roku