Aktualności

14 sierpnia 2017

Konkurs INNOWATOR COP – Nabór wniosków

Związek Powiatów Polskich został jedną z 75 instytucji, które mogą zgłaszać kandydatów do konkursu INNOWATOR COP.

W roku 2017 przypada Jubileusz 80-lecia powołania Centralnego Okręgu Przemysłowego, największego przedsięwzięcia gospodarczego II Rzeczypospolitej Polskiej.  Z okazji jubileuszu Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny ogłosił konkurs INNOWATOR COP, którego celem jest uhonorowanie firm w szczególny sposób wyróżniających się innowacjami w swojej działalności gospodarczej, prowadzonej na terenie historycznie związanym z Centralnym Okręgiem Przemysłowym.

Konkurs INNOWATOR COP skierowany jest do założycieli i szefów firm, którzy wdrażają twórcze rozwiązania oraz mają nowatorskie podejście do biznesu, także do twórców przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, liderów biznesu, którzy prowadząc efektywną działalność gospodarczą, wykazują jednocześnie wrażliwość na potrzeby lokalnych społeczności i im sprzyjają.

Do Konkursu można zgłaszać przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego (tereny historycznie  związane z Centralnym Okręgiem Przemysłowym).

Nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Kapitułę składająca się z ludzi biznesu, mediów i polityki, zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Finałowej w ramach Obchodów 80. Rocznicy Powstania COP w Stalowej Woli w dniu 10. września.

Dokumenty dot. Konkursu (regulamin, wniosek konkursowy) znajdują się na stronach pod adresem:

www.stalowawola.pl/dla-biznesu/innowator-cop/ oraz www.jubileuszcop.pl

Zachęcamy do przedstawiania kandydatur podmiotów, które zasługują na uhonorowanie.

Propozycje (na odpowiednim formularzu zgłoszeniowym dostępnym na ww. stronie) wraz z uzasadnieniem prosimy kierować do dnia 22 sierpnia br. (decyduje data wpłynięcia do ZPP) na adres: Związek Powiatów Polskich, 33-300 Nowy Sącz, skr. poczt. 119.

Wniosek konkursowy oprócz wersji papierowej, musi być sporządzony także w formie elektronicznej i przesłany na adres: dk@zpp.pl

Zwracamy uwagę na konieczność wypełnienia wszystkich rubryk we wnioskach. Prosimy, aby pod każdym wnioskiem znalazł się jedynie podpis przedstawiciela zgłaszanego przedsiębiorstwa (instytucją zgłaszającą jest ZPP, a zatem to przedstawiciele ZPP złożą podpis we wniosku w miejscu do tego przewidzianym).

Osobą do kontaktu w biurze Związku Powiatów Polskich jest: Dawid Kulpa, tel. 18 477 86 05, mail: dk@zpp.pl