Aktualności

15 września 2017

Rozmawiano o społeczeństwie obywatelskim

14 września br. w sali konferencyjnej  Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono w Warszawie odbyło się seminarium zatytułowane "Społeczeństwo obywatelskie".

Inicjatorem spotkania było Centrum im. Mirosława Dzielskiego.

Pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, powstałe na gruncie rozważań filozoficzno-politycznych, socjologicznych i politologicznych, zdołało wejść na trwałe do języka debaty publicznej. Stało się ono szczególnie przydatne dla opisania szerokiej, pożądanej z perspektywy ogólnie pojętego rozwoju, działalności społecznej i stowarzyszeniowej. Z czasem sięgnęli do niego ustawodawcy i twórcy doktryny prawnej. Cechujące się pozytywną konotacją, lecz zarazem otwarte na rozmaite treści, pojęcie to może jednak być zbyt łatwo wykorzystywane do celów politycznych. Jego użycie nie zawsze sprzyja czytelności debaty publicznej.

Celem seminarium była próba wyjaśnienia pojęcia obywatela, społeczeństwa i wreszcie społeczeństwa obywatelskiego z uwzględnieniem polskiej tradycji politycznej i obywatelskiej.