Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich
  • Dla Państwa wygody uruchomiliśmy przesuwający się pasek z informacjami i ogłoszeniami. Jeżeli przesuwający się napis odpływa zbyt szybko, wystarczy najechać kursorem na pasek, który zatrzyma się. Po przeczytaniu oddalamy kursor i tekst znów będzie się przesuwał. W założeniu jest to miejsce umieszczania szybkiej infromacji. Zapraszamy do korzystania.
  • 15 kwietnia zakończyło się składanie wniosków w III Konkursie o nagrodę Pro Publico Bono "Samorządność dla Solidarności" im. M.Dzielskiego.
  • Szanowni Państwo, w Państwa powiatach niemal codziennie dzieją się ciekawe wydarzenia przede wszystkim w skali lokalnej, Często warto, aby i inni mogli się z nimi zapoznać. Piszcie do naszej redakcji o takich wydarzeniach, z którymi warto zapoznać większą liczbę samorządów.