Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Przewodniczący
Franciszek KOSZOWSKI, Starosta Świecki
Gen. Józefa Hallera 9
86-100
Świecie
Tel.
(52) 568 31 00
Fax:
(52) 568 31 02

Dokumenty konwentu

Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
07.12.2016
 
Stanowisko w sprawie modyfikacji "Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020"
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
07.12.2016
 
Stanowisko w sprawie opłaty skarbowej
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
07.12.2016
 
Stanowisko w sprawie projektowanych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych ze strategią zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
20.10.2016
 
Stanowisko w sprawie umożliwienia szpitalom powiatowym nie posiadającym kontraktu na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii ...
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
20.10.2016
 
Stanowisko w sprawie zmiany poziomu dofinansowania zapisanego w kryteriach wyboru projektów Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
20.10.2016
 
Stanowisko w sprawie Publicznego Transportu Zbiorowego
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
20.10.2016
 
Stanowisko w sprawie dokonania zmian w zakresie odpowiedzialności jst z tytułu rezygnacji z prawa odliczania VAT naliczonego oraz wyłączenia jst z obowiązku generowania jednolitego pliku kontrolnego
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
22.04.2016
 
Stanowisko w sprawie obowiązku corocznego podejmowania uchwały dotyczącej wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem.
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
22.04.2016
 
Stanowisko w sprawie projektu ustawy Prawo wodne
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
22.04.2016
 
Stanowisko w sprawie planowanego konkursu na drogi lokalne (gminne i powiatowe) w ramach Działania 5.1. Infrastruktura drogowa, schemat: drogi lokalne
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
22.04.2016
 
Stanowisko w sprawie zwolnienia z opłat dokumentów urzędowych w sytuacjach określonych w uchwalonej dnia 1 kwietnia 2016 r. ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności pub
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
23.11.2015
 
Stanowisko w sprawie aneksowania na 2016 rok umów wieloletnich ze szpitalami powiatowymi
Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
10.11.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w sprawie finansowania przez powiaty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
09.11.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 w sprawie finansowania szpitali powiatowych w świetle przedstawionych propozycji NFZ dla szpitali powiatowych na 2016 rok

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
02.11.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w sprawie finansowania szpitali powiatowych w świetle planu finansowego NFZ na 2016 rok

Tagi:
Stanowisko
Data dokumentu:
02.10.2015
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 
Stanowiska w sprawie:
  • powołania przez Starostów lekary wystawiających karty zgonu i stwierdzających zgon
  • rozpatrzenia wniosku zarządu Powiatu w Lipnie w sprawie rozwiązania Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • wprowadzenia niekorzystnych zmian dla powiatów w zapisach ustawy z dn. 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym
  • rozwiązywania skutków suszy w rolnictwie
  • realizacji przez Powiaty zadań wynikających z organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego
Tagi:
Stanowisko
Data dokumentu:
25.05.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w sprawie podjęcia działań mających na celu możliwość składania fiszek projektowych w zakresie polityki terytorialnej realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 na budowę i wyposażenie placówek opiekuńczo - wychowawczych przystosowanych dla 14 wychowanków

w sprawie nałożenia na Powiaty zadania polegającego na organizowaniu publicznego transportu zbiorowego bez zabezpieczenia środków na jego realizację

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
25.05.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w sprawie podjęcia działań mających na celu możliwość składania fiszek projektowych w zakresie polityki terytorialnej realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na budowę i wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych przystosowanych dla 14 wychowanków

w sprawie nałożenia na Powiaty zadań polegających na organizowaniu publicznego transportu zbiorowego bez zabezpieczenia środków na jego realizację

Tagi:
Stanowisko
Data dokumentu:
28.01.2015
 
Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w sprawie:1. sytuacji finansowej szpitali powiatowych;2. projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023;3. zmian w zasadach finansowania zadań oświatowych w roku 2015

Tagi:
Pliki do pobrania:
Stanowisko
Data dokumentu:
27.01.2015
 
Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w sprawie zmian wprowadzonych zapisem art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 

Tagi:

Strony