Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Projekty trwające

 • opracowanie ogólnej koncepcji systemu przez wszystkich partnerów projektu
 • Zaopiniowanie szczegółowej koncepcji budowy SMUP przez KWRiST
 • 10 Grup Wymiany Doświadczeń w wybranych 6 obszarach tematycznych projektu, wspomagających realizację projektu przez grupy ekspertów (tzw. Tematyczne Grupy Robocze),
 • 2 wizyty studyjne partnerów w Norwegii - analiza doświadczeń i doświadczeń z działania norweskiego systemu monitoringu usług publicznych KOSTRA
Czas trwania projektu:
01.01.2017
- 31.12.2018
Źródło finansowania projektu:

Wartość projektu: ponad 9 mln zł, w tym komponent ZMP to prawie 1 mln zł

 

 • cykl dwudniowych szkoleń regionalnych w 16 miastach wojewódzkich - III 2017 - X 2017 - ZMP
 • cykl 12 jednodniowych wizyt studyjnych w polskich JST - 2017-2018 - ZMP
 • 11 numerów Biuletynu PPP - 2016-2019 - ZPP
 • warsztaty oraz stoisko informacyjne towarzyszące Zgromadzeniom Ogólnym ZMP i ZPP w latach 2017-2019 – ZMP i ZPP
 • cykl warsztatów specjalistycznych – 2017-2018 - KL
 • wsparcie doradcze dla wybranych w konkursie kilkunastu przedsięwzięć przygotowywanych do realizacji w formule PPP - MR
 • analizy rynku PPP - MR
 • 3 debaty eksperckie -2017-2019 - KL
 • cykl zagranicznych wizyt studyjnych – 2017-2018 - KL
Czas trwania projektu:
01.01.2017
- 30.09.2019
Źródło finansowania projektu:

Wartość projektu: ponad 10,5 mln zł, w tym komponent ZMP i ZPP to kwota ponad 1,5 mln zł