Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Projekty zakończone

Czas trwania projektu:
01.01.2012
- 31.12.2013
4 484 800
złotych
Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czas trwania projektu:
01.06.2011
- 30.06.2013
4 322 952
złotych
Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Czas trwania projektu:
01.08.2011
- 31.05.2015
złotych
Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Czas trwania projektu:
18.12.2012
- 18.12.2013
1 184 700
CHF
Źródło finansowania projektu:

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Czas trwania projektu:
01.07.2012
- 30.06.2015
4 484 261
złotych
Źródło finansowania projektu:

Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet V. Dobre rządzenie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Czas trwania projektu:
01.07.2013
- 31.12.2014
1 646 350
złotych
Źródło finansowania projektu:

Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych, PO PT.

Czas trwania projektu:
15.09.2012
- 15.12.2012
złotych
Źródło finansowania projektu:

Dofinansowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach wsparcia obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2012.

Czas trwania projektu:
01.09.2012
- 01.08.2015
1 803 371
Euro
Źródło finansowania projektu:

Komisja Europejska (Life+) i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czas trwania projektu:
01.07.2012
- 30.04.2016
10 622 115
złotych
Źródło finansowania projektu:

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego