Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zasady wydawania opinii prawnych przez Biuro ZPP

W ramach prowadzonej pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu terytorialnego, Biuro Związku Powiatów Polskich sporządza opinie prawne dla swoich członków.

Opinie wydawane są na wniosek, który należy złożyć w formie elektronicznej. Opinia przygotowywana jest w oparciu o przedstawiony stan faktyczny. Obowiązkiem wnioskodawcy jest syntetyczne przedstawienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy, w tym dowodowych edytowalnej poprzez przesłanie na specjalnie utworzony adres mailowy: opinie[at]zpp[dot]pl

Jednocześnie Biuro Związku Powiatów Polskich zastrzega, że nie prowadzi postępowań wyjaśniających, w tym dowodowych, w szczególności nie prowadzi analizy akt spraw lub dokumentów źródłowych.

Zasady dotyczące wydawania opinii zawiera załączone zarządzenie.

Załącznik: