Sławomir Snarski, Starosta Bielski, Wiceprezes Zarządu ZPP podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego ZPP