Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Komunikat Samorządowego Komitetu Protestacyjnego

KOMUNIKAT SAMORZĄDOWE KOMITETU PROTESTACYJNEGO nr 2

W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Samorządowego Komitetu Protestacyjnego, powołanego 16 marca br. przez Forum Samorządowe w Warszawie.

 1. Komitet postanowił, że twarzą („front-manem”) Komitetu będzie prezydent Gdańska, Paweł ADAMOWICZ. W sprawach organizacyjnych w miarę potrzeby będą zwoływane spotkania dyrektorów biur organizacji tworzących SKP.
 2. Komitet przedyskutował aspekty organizacyjne przygotowań do organizowanego w dniu 6 maja br. Marszu Wolności, w którym jesteśmy jednym z partnerów. Na początku marszu, na trybunie na Placu Bankowym, wystąpi w naszym imieniu P. Adamowicz, ale głos zabiorą także przedstawiciele różnych kategorii JST (R. Dutkiewicz, S. Jastrzębski, A. Struzik, L. Węgrzyn oraz W. Tyszkiewicz. Na zakończenie marszu, na trybunie na Placu Konstytucji, wystąpi P. Adamowicz.
 3. Komitet postanowił podtrzymać wcześniejsze ustalenia dotyczące:
  a) przyjmowania przez rady gmin, powiatów i województw (najlepiej w maju, koniecznie przed Dniem Samorządu Terytorialnego, 27 maja) stanowisk popierających Apel Forum Samorządowego z 16 marca i przyjmujących Kartę Samorządności jako zbiór wartości, na jakich zbudowany jest nasz samorząd;
  b) zorganizowania w dniu 27 maja gminnych, powiatowych i regionalnych Dni Samorządu Terytorialnego, w lokalnie przyjętej formie (festyn, spotkanie, wiec itp.) spotkań społeczności lokalnych pod wspólnym hasłem „Twój los w Twoich rękach”, pod flagami gmin, powiatów i województw, dla podkreślenia osiągnięć naszych małych ojczyzn.
 4. Komitet przyjął do wiadomości informację o przebiegu spotkania w Sejmie w dniu 20 kwietnia (Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności), a także o utwo-rzeniu – jak dotąd - dwóch Regionalnych SKP: na Podlasiu i na Pomorzu.
 5. Komitet postanowił wystosować list do Prezydenta RP z wnioskiem o spotkanie w celu przedyskutowania już zrealizowanych oraz projektowanych działań legislacyjnych, stanowiących zagrożenie dla ustroju państwa, opartego na zasadach pomocniczości (preambuła) i decentralizacji państwa (art. 15 Konstytucji RP). Od reakcji Prezy-denta Komitet uzależnia nasz udział w planowanym na 29 maja spotkaniu z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
 6. Komitet stwierdził, że ostatnie sygnały o złagodzeniu niektórych zamiarów obozu wła-dzy spowodowały widoczny spadek determinacji części naszego środowiska. Widac także – co zrozumiałe – znaczne zróżnicowanie podejścia różnych osób i środowisk do problematyki, która spowodowała zawiązanie Komitetu.
 7. Apelujemy nadal o stałą obecność informacji o podejmowanych działaniach w samorządowych mediach lokalnych.

Warszawa, 26 kwietnia 2017 r.