Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

XXII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, 11-12 maj 2017 r., Kołobrzeg