Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich

Zasady przyznawania patronatów oraz uczestnictwa w komitecie honorowym

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 lutego 2012 roku Zarząd ZPP przyjął Regulamin obejmowania wydarzeń patronatem honorowym przez Związek Powiatów Polskich i delegowania przedstawicieli Związku Powiatów Polskich do komitetów honorowych wraz ze stosownymi załącznikami.

Aby wystąpić o patronat honorowy oraz uczestnictwo w komitecie honorowym należy:

  1. zapoznać się z Regulaminem obejmowania wydarzeń patronatem honorowym przez Związek Powiatów Polskich i delegowania przedstawicieli Związku Powiatów Polskich do komitetów honorowych.
  2. wypełnić wniosek i wysłać na adres: Związek Powiatów Polskich, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, skr. poczt. 7 lub na adres e-mail: biuro[at]powiatypolskie[dot]pl

Przyznanie patronatu honorowego lub udział w komitecie honorowym wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu wydarzenia.