XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
Karpacz, 13 - 14 marca 2024 roku
Materiały dla Delegatów