Związek Powiatów Polskich Portal informacyjny Związku Powiatów Polskich http://wartowiedziec.pl/ 2018-09-24T05:51:58+00:00 ZPP CMS PL-pl Echa z posiedzenia Zespołu ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa KWRiST https://www.zpp.pl/artykul/1156-echa-z-posiedzenia-zespolu-ds-obszarow-wiejskich-i-rolnictwa-kwrist https://www.zpp.pl/artykul/1156-echa-z-posiedzenia-zespolu-ds-obszarow-wiejskich-i-rolnictwa-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Stanowisko ZPP w sprawie planowanych zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej https://www.zpp.pl/artykul/1155-stanowisko-zpp-w-sprawie-planowanych-zmian-w-ustawie-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej https://www.zpp.pl/artykul/1155-stanowisko-zpp-w-sprawie-planowanych-zmian-w-ustawie-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 III edycja „Speed uppp Poland” https://www.zpp.pl/artykul/1157-iii-edycja-speed-uppp-poland https://www.zpp.pl/artykul/1157-iii-edycja-speed-uppp-poland Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST https://www.zpp.pl/artykul/1158-echa-z-posiedzenia-zespolu-ds-edukacji-kultury-i-sportu-kwrist https://www.zpp.pl/artykul/1158-echa-z-posiedzenia-zespolu-ds-edukacji-kultury-i-sportu-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Słowniczek wyborczy – wybory 2018. Warto się z nim zapoznać https://www.zpp.pl/artykul/1153-slowniczek-wyborczy-wybory-2018-warto-sie-z-nim-zapoznac https://www.zpp.pl/artykul/1153-slowniczek-wyborczy-wybory-2018-warto-sie-z-nim-zapoznac Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Wpływ reformy edukacji na powiatową oświatę. Wartościowa publikacja https://www.zpp.pl/artykul/1152-wplyw-reformy-edukacji-na-powiatowa-oswiate-wartosciowa-publikacja https://www.zpp.pl/artykul/1152-wplyw-reformy-edukacji-na-powiatowa-oswiate-wartosciowa-publikacja Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Regionalne konferencje pt. „Biznes. Samorząd. Rozwój regionalny” https://www.zpp.pl/artykul/1150-bank-gospodarstwa-krajowego-zaprasza-na-regionalne-konferencje-pt-biznes-samorzad-rozwoj-regionalny https://www.zpp.pl/artykul/1150-bank-gospodarstwa-krajowego-zaprasza-na-regionalne-konferencje-pt-biznes-samorzad-rozwoj-regionalny Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Jak powiaty służą obywatelom. Raport ZPP https://www.zpp.pl/artykul/1151-jak-powiaty-sluza-obywatelom-raport-zpp https://www.zpp.pl/artykul/1151-jak-powiaty-sluza-obywatelom-raport-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Relacja ze Zgromadzenia Jubileuszowego ZPP https://www.zpp.pl/artykul/1148-relacja-ze-zgromadzenia-jubileuszowego-zpp https://www.zpp.pl/artykul/1148-relacja-ze-zgromadzenia-jubileuszowego-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Starostowie i prezydenci 20-lecia https://www.zpp.pl/artykul/1145-starostowie-i-prezydenci-20-lecia https://www.zpp.pl/artykul/1145-starostowie-i-prezydenci-20-lecia Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 UKSW – ZPP. Współpraca naukowo-badawcza nawiązana https://www.zpp.pl/artykul/1146-uksw-zpp-wspolpraca-naukowo-badawcza-nawiazana https://www.zpp.pl/artykul/1146-uksw-zpp-wspolpraca-naukowo-badawcza-nawiazana Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Powyborcza przyszłość JST. Panel dyskusyjny z udziałem prezesa ZPP na Forum w Krynicy https://www.zpp.pl/artykul/1140-powyborcza-przyszlosc-jst-panel-dyskusyjny-z-udzialem-prezesa-zpp-na-forum-w-krynicy https://www.zpp.pl/artykul/1140-powyborcza-przyszlosc-jst-panel-dyskusyjny-z-udzialem-prezesa-zpp-na-forum-w-krynicy Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 W trosce o zdrowie. Działania ku poprawie sytuacji szpitali powiatowych https://www.zpp.pl/artykul/1139-w-trosce-o-zdrowie-dzialania-ku-poprawie-sytuacji-szpitali-powiatowych https://www.zpp.pl/artykul/1139-w-trosce-o-zdrowie-dzialania-ku-poprawie-sytuacji-szpitali-powiatowych Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Obradował Zarząd ZPP https://www.zpp.pl/artykul/1138-obradowal-zarzad-zpp https://www.zpp.pl/artykul/1138-obradowal-zarzad-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Pogarszająca się sytuacja finansowa i kadrowa szpitali - wspólne stanowisko OZPSP oraz ZPP https://www.zpp.pl/artykul/1132-pogarszajaca-sie-sytuacja-finansowa-i-kadrowa-szpitali-wspolne-stanowisko-ozpsp-oraz-zpp https://www.zpp.pl/artykul/1132-pogarszajaca-sie-sytuacja-finansowa-i-kadrowa-szpitali-wspolne-stanowisko-ozpsp-oraz-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00