Związek Powiatów Polskich Portal informacyjny Związku Powiatów Polskich http://wartowiedziec.pl/ 2024-06-18T05:58:13+00:00 ZPP CMS PL-pl Spotkanie konsultacyjne dotyczące nowelizacji systemu nieodpłatnej pomocy prawnej https://www.zpp.pl/artykul/3297-spotkanie-konsultacyjne-dotyczace-nowelizacji-systemu-nieodplatnej-pomocy-prawnej https://www.zpp.pl/artykul/3297-spotkanie-konsultacyjne-dotyczace-nowelizacji-systemu-nieodplatnej-pomocy-prawnej Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST https://www.zpp.pl/artykul/3299-echa-z-prac-zespolu-ds-infrastruktury-urbanistyki-i-transportu-kwrist https://www.zpp.pl/artykul/3299-echa-z-prac-zespolu-ds-infrastruktury-urbanistyki-i-transportu-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Echa z prac Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST https://www.zpp.pl/artykul/3298-echa-z-prac-zespolu-ds-energii-klimatu-i-srodowiska-kwrist https://www.zpp.pl/artykul/3298-echa-z-prac-zespolu-ds-energii-klimatu-i-srodowiska-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Pieniądze się liczą, czyli rola rady w gospodarce finansowej - bezpłatny webinar https://www.zpp.pl/artykul/3291-pieniadze-sie-licza-czyli-rola-rady-w-gospodarce-finansowej-bezplatny-webinar https://www.zpp.pl/artykul/3291-pieniadze-sie-licza-czyli-rola-rady-w-gospodarce-finansowej-bezplatny-webinar Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Dobrze napisana uchwała, czyli o zasadach techniki prawodawczej w samorządzie terytorialnym - bezpłatny webinar https://www.zpp.pl/artykul/3290-dobrze-napisana-uchwala-czyli-o-zasadach-techniki-prawodawczej-w-samorzadzie-terytorialnym-bezplatny-webinar https://www.zpp.pl/artykul/3290-dobrze-napisana-uchwala-czyli-o-zasadach-techniki-prawodawczej-w-samorzadzie-terytorialnym-bezplatny-webinar Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Jak nie stracić mandatu? Czyli radny nie wszystko czynić może - bezpłatny webinar https://www.zpp.pl/artykul/3289-jak-nie-stracic-mandatu-czyli-radny-nie-wszystko-czynic-moze-bezplatny-webinar https://www.zpp.pl/artykul/3289-jak-nie-stracic-mandatu-czyli-radny-nie-wszystko-czynic-moze-bezplatny-webinar Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Nie tylko prawa, czyli obowiązki radnego - bezpłatny webinar https://www.zpp.pl/artykul/3288-nie-tylko-prawa-czyli-obowiazki-radnego-bezplatny-webinar https://www.zpp.pl/artykul/3288-nie-tylko-prawa-czyli-obowiazki-radnego-bezplatny-webinar Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Radny niekoniecznie bezradny, czyli prawa radnego - bezpłatny webinar https://www.zpp.pl/artykul/3287-radny-niekoniecznie-bezradny-czyli-prawa-radnego-bezplatny-webinar https://www.zpp.pl/artykul/3287-radny-niekoniecznie-bezradny-czyli-prawa-radnego-bezplatny-webinar Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Generałowie potrzebują armii, czyli rola urzędu w jednostce samorządu - bezpłatny webinar https://www.zpp.pl/artykul/3286-generalowie-potrzebuja-armii-czyli-rola-urzedu-w-jednostce-samorzadu-bezplatny-webinar https://www.zpp.pl/artykul/3286-generalowie-potrzebuja-armii-czyli-rola-urzedu-w-jednostce-samorzadu-bezplatny-webinar Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Nie zawsze w tej samej roli, czyli różne oblicza wójta i starosty - bezpłatny webinar https://www.zpp.pl/artykul/3285-nie-zawsze-w-tej-samej-roli-czyli-rozne-oblicza-wojta-i-starosty-bezplatny-webinar https://www.zpp.pl/artykul/3285-nie-zawsze-w-tej-samej-roli-czyli-rozne-oblicza-wojta-i-starosty-bezplatny-webinar Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Lokalny parlament, czyli zadania, struktura i codzienność działania rad - bezpłatny webinar https://www.zpp.pl/artykul/3284-lokalny-parlament-czyli-zadania-struktura-i-codziennosc-dzialania-rad-bezplatny-webinar https://www.zpp.pl/artykul/3284-lokalny-parlament-czyli-zadania-struktura-i-codziennosc-dzialania-rad-bezplatny-webinar Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Bezpłatny webinar na temat cyberbezpieczeństwa, 6 czerwca 2024 r. https://www.zpp.pl/artykul/3292-bezplatny-webinar-na-temat-cyberbezpieczenstwa-6-czerwca-2024-r https://www.zpp.pl/artykul/3292-bezplatny-webinar-na-temat-cyberbezpieczenstwa-6-czerwca-2024-r Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Poradnik samorządowy na nową kadencję - cykl 8 eksperckich szkoleń https://www.zpp.pl/artykul/3283-poradnik-samorzadowy-na-nowa-kadencje-cykl-8-eksperckich-szkolen https://www.zpp.pl/artykul/3283-poradnik-samorzadowy-na-nowa-kadencje-cykl-8-eksperckich-szkolen Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Nadzór starosty nad OSK, SKP i innymi podmiotami systemu - bezpłatne szkolenie, 13 czerwca 2024 r. https://www.zpp.pl/artykul/3280-nadzor-starosty-nad-osk-skp-i-innymi-podmiotami-systemu-bezplatne-szkolenie-13-czerwca-2024-r https://www.zpp.pl/artykul/3280-nadzor-starosty-nad-osk-skp-i-innymi-podmiotami-systemu-bezplatne-szkolenie-13-czerwca-2024-r Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 XXII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, 7-8 października 2024 r., Katowice https://www.zpp.pl/artykul/3282-xxii-samorzadowe-forum-kapitalu-i-finansow-7-8-pazdziernika-2024-r-katowice https://www.zpp.pl/artykul/3282-xxii-samorzadowe-forum-kapitalu-i-finansow-7-8-pazdziernika-2024-r-katowice Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00