Związek Powiatów Polskich Portal informacyjny Związku Powiatów Polskich http://wartowiedziec.pl/ 2021-08-03T20:58:30+00:00 ZPP CMS PL-pl Związek Powiatów Polskich proponuje uruchomienie rządowego funduszu „Rozwój+” dla wszystkich JST https://www.zpp.pl/artykul/2210-zwiazek-powiatow-polskich-proponuje-uruchomienie-rzadowego-funduszu-rozwoj-dla-wszystkich-jst https://www.zpp.pl/artykul/2210-zwiazek-powiatow-polskich-proponuje-uruchomienie-rzadowego-funduszu-rozwoj-dla-wszystkich-jst Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Zmiany w oświacie i konsekwencje finansowe Polskiego Ładu głównymi tematami wideokonferencji Zarządu ZPP https://www.zpp.pl/artykul/2209-zmiany-w-oswiacie-i-konsekwencje-finansowe-polskiego-ladu-glownymi-tematami-wideokonferencji-zarzadu-zpp https://www.zpp.pl/artykul/2209-zmiany-w-oswiacie-i-konsekwencje-finansowe-polskiego-ladu-glownymi-tematami-wideokonferencji-zarzadu-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Tworzenie nowych miejsc żłobkowych z programu Maluch+ 2022 oraz ze środków nowej perspektywy unijnej i KPO - bezpłatny webinar https://www.zpp.pl/artykul/2200-tworzenie-nowych-miejsc-zlobkowych-z-programu-maluch-2022-oraz-ze-srodkow-nowej-perspektywy-unijnej-i-kpo-webinar https://www.zpp.pl/artykul/2200-tworzenie-nowych-miejsc-zlobkowych-z-programu-maluch-2022-oraz-ze-srodkow-nowej-perspektywy-unijnej-i-kpo-webinar Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 XXVII Zgromadzenie Ogólne ZPP https://www.zpp.pl/artykul/2207-xxvii-zgromadzenie-ogolne-zpp https://www.zpp.pl/artykul/2207-xxvii-zgromadzenie-ogolne-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Ruszył konkurs promujący dobre praktyki związane z ideą Gospodarki Obiegu Zamkniętego https://www.zpp.pl/artykul/2201-ruszyl-konkurs-promujacy-dobre-praktyki-zwiazane-z-idea-gospodarki-obiegu-zamknietego https://www.zpp.pl/artykul/2201-ruszyl-konkurs-promujacy-dobre-praktyki-zwiazane-z-idea-gospodarki-obiegu-zamknietego Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Relacja z lipcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego https://www.zpp.pl/artykul/2202-relacja-z-lipcowego-posiedzenia-komisji-wspolnej-rzadu-i-samorzadu-terytorialnego https://www.zpp.pl/artykul/2202-relacja-z-lipcowego-posiedzenia-komisji-wspolnej-rzadu-i-samorzadu-terytorialnego Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Lipcowe posiedzenie Zespołu ds. Administracji KWRiST https://www.zpp.pl/artykul/2208-lipcowe-posiedzenie-zespolu-ds-administracji-kwrist https://www.zpp.pl/artykul/2208-lipcowe-posiedzenie-zespolu-ds-administracji-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Obradował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST https://www.zpp.pl/artykul/2206-obradowal-zespol-ds-infrastruktury-kwrist https://www.zpp.pl/artykul/2206-obradowal-zespol-ds-infrastruktury-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Lipcowe posiedzenie Zespołu Zdrowia KWRiST https://www.zpp.pl/artykul/2203-lipcowe-posiedzenie-zespolu-zdrowia-kwrist https://www.zpp.pl/artykul/2203-lipcowe-posiedzenie-zespolu-zdrowia-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Przed nami 13. edycja Nagrody Kryształy Przetargów Publicznych https://www.zpp.pl/artykul/2198-przed-nami-13-edycja-nagrody-krysztaly-przetargow-publicznych https://www.zpp.pl/artykul/2198-przed-nami-13-edycja-nagrody-krysztaly-przetargow-publicznych Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Obradował Zespół ds. Infrastruktury KWRiST https://www.zpp.pl/artykul/2204-obradowal-zespol-ds-infrastruktury-kwrist https://www.zpp.pl/artykul/2204-obradowal-zespol-ds-infrastruktury-kwrist Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Znamy szczegóły Programu Inwestycji Strategicznych https://www.zpp.pl/artykul/2197-znamy-szczegoly-programu-inwestycji-strategicznych https://www.zpp.pl/artykul/2197-znamy-szczegoly-programu-inwestycji-strategicznych Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Zmiany w Prawie oświatowym, praca wydziałów komunikacji i opłaty za zajęcie pasa drogowego głównymi tematami posiedzenia Zarządu ZPP https://www.zpp.pl/artykul/2195-zmiany-w-prawie-oswiatowym-praca-wydzialow-komunikacji-i-oplaty-za-zajecie-pasa-drogowego-glownymi-tematami-posiedzenia-zarzadu-zpp https://www.zpp.pl/artykul/2195-zmiany-w-prawie-oswiatowym-praca-wydzialow-komunikacji-i-oplaty-za-zajecie-pasa-drogowego-glownymi-tematami-posiedzenia-zarzadu-zpp Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Wspólnie o finansach samorządowych – za nami Samorządowy Kongres Finansowy https://www.zpp.pl/artykul/2196-wspolnie-o-finansach-samorzadowych-za-nami-samorzadowy-kongres-finansowy https://www.zpp.pl/artykul/2196-wspolnie-o-finansach-samorzadowych-za-nami-samorzadowy-kongres-finansowy Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00 Dodatkowe posiedzenie Zespołu ds. Edukacji za nami https://www.zpp.pl/artykul/2205-dodatkowe-posiedzenie-zespolu-ds-edukacji-za-nami https://www.zpp.pl/artykul/2205-dodatkowe-posiedzenie-zespolu-ds-edukacji-za-nami Aktualności 1970-01-01T00:00:00+00:00