Nowy system ochrony danych osobowych w praktyce

Czas

Zakończenie naboru za:
Zakończono
Rozpoczęcie szkolenia za:
-616 dni

25 maja 2018 r. zaczną mieć zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). Również polski ustawodawca pracuje aktualnie nad zmianą przepisów krajowych, w celu ich dostosowania do przepisów unijnych. W związku z tym, iż nowe regulacje w znaczący sposób zmieniają warunki i zasady przetwarzania danych osobowych, Związek Powiatów Polskich podjął decyzję o przeprowadzeniu serii szkoleń z tego zakresu.

Szkolenie kierowane jest w szczególności do kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy powiatów, kierowników komórek organizacyjnych oraz administratorów bezpieczeństwa informacji.

W szkoleniu mogą wziąć udział jedynie przedstawiciele powiatów/miast na prawach powiatu, które są Członkami Związku Powiatów Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Rozpoczęcie szkolenia 2018-03-08
Zakończenie naboru 2018-03-04
Tylko dla członków ZPP TAK
Dla kogo Starostwa Powiatowe i Miasta na Prawach Powiatu
Limit uczestników na Powiat/Miasto 3
Lokalizacja szkolenia Działdowo
Prowadzący szkolenie Monika Małowiecka