Aktualności

31 sierpnia 2017

Konferencja pt. "Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych", 14 września br., Warszawa

fotolia.pl

Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do udziału w Akademii Sieci Szerokopasmowych – cyklu wydarzeń, których celem jest edukacja uczestników w zakresie usprawnienia procesów związanych z wydawaniem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i innych działań podmiotów publicznych towarzyszących inwestycjom w sieci szerokopasmowe oraz przybliżenie rozwiązań prawnych i dobrych praktyk w tym zakresie.

Inauguracja Akademii odbędzie się podczas konferencji „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych” w hotelu Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre, ul. Towarowa 2, 00-811 Warszawa, w godz. 9:00-16:00.

Program konferencji obejmuje wykłady merytoryczne oraz dyskusje z przedstawicielami administracji publicznej, jednostek administracji samorządowej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Ich celem jest podsumowanie i wymiana doświadczeń w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego w sieci szerokopasmowe, także w kontekście zmian regulacji prawnych, które miały miejsce w ostatnich latach.

Zapisu na konferencję można dokonać przez stronę projektu akademiaszerokopasmowa.pl/Zapisy.html lub wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@akademiaszerokopasmowa.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Za jej organizację odpowiada firma Audytel S.A.

Jednocześnie Organizator zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, dotyczącej potrzeb szkoleniowych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu  procesu  inwestycyjnego  w sieci  szerokopasmowe, a także oceny obowiązujących regulacji prawnych i potrzebnych zmian w tym zakresie. Ankieta dostępna jest do 30 września 2017 r. pod adresem: akademiaszerokopasmowa.pl/Ankieta


Załączniki