Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich
  • 16 listopada odbyły się wybory samorządowe, a więc do sejmików, rad powiatów i gmin oraz na wójtów i prezydentów.
  • 11 Listopada odbyła się w Auli Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego uroczysta Gala Pro Publico Bono. Relację z uroczystości i laureatów publikujemy w aktualnościach.
  • Znamy już wyniki pierwszego konkursu "Innowacyjny Samorząd". Gratulujemy zwycięzcom. Nagrody zostały rozdane 27 października 2014 r. w sali Kolumnowej Sejmu RP.
  • Józef Michalik, Starosta Lubaczowski laureatem Konkursu Nagrody im. Grzegorza Palki w 2014 roku. Wśród wyróżnionych Józef Swaczyna, Starosta Strzelecki oraz Janusz Welenc, Starosta Żuromiński.