Aktualności

17 kwietnia 2024

Echa z prac Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli KWRiST

17 kwietnia br. obradował Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywatelskiego KWRiST. Zespół skupił się wokół omówienia projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Do projektu tego Związek Powiatów Polskich zgłosił następujące uwagi  kryterium względów humanitarnych, jakie winien wziąć pod uwagę wojewoda, podczas udzielania pomocy uchodźcom jest niejasne i zbyt ogólne. Wojewoda winien brać pod uwagę przede wszystkim sytuację finansową danej rodziny/osoby, jej możliwości zarobkowe, a także miejsce wcześniejszego przebywania na terytorium Ukrainy i możliwość bezpiecznego powrotu do kraju.  Proponowany przepis art. 12 ust. 17h mówi, że złożone oświadczenie o braku pobierania świadczenia wychowawczego na małoletniego można weryfikować w Rejestrze Centralnym wojewoda oraz podmioty, o których mowa w ust. 3 i 4. Należy zauważyć, że powiaty nie posiadają dostępu do ww. rejestru na podstawie przepisu, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.