Delegaci ZPP w różnych gremiachPrzedstawiciele Związku Powiatów Polskich biorą aktywny udział w pracach różnych gremiów, których zakres oddziaływania dotyka jednostki samorządu terytorialnego.

Podczas tych posiedzeń występują w interesie samorządów terytorialnych, w tym głównie powiatów i miast na prawach powiatu.

W Polsce ich główne zaangażowanie skupione jest na pracy w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz w pracach Komisji Sejmowych i Senackich RP. Niemniej jednak przedstawiciele Związku angażują się również w pracę innych gremiów jak np.: Komitety Monitorujące i Sterujące, Zespoły problemowe, Rady, Grupy robocze, Komitety Konsultacyjne, Komisje, itd.

Z kolei na płaszczyźnie międzynarodowej zaangażowanie delegatów Związku ogniskuje się wokół czterech kluczowych ciał europejskich, tj. Komitecie Regionów Unii Europejskiej, Radzie Gmin i Regionów Europy (CEMR), Europejskiej Konfederacji Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI) oraz Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.