Organy ZPP

Osiąganie założonych celów przez Związek Powiatów Polskich odbywa się poprzez realizację zadań przy aktywnym działaniu organów statutowych Związku.

Organami ZPP są:

  • Zgromadzenie Ogólne ZPP - kluczowy i najważniejszy organ Związku, który przesądza o wiodących kierunkach podejmowanych przez ZPP,
  • Zarząd ZPP - organ wykonawczy, podejmujący konkretne kroki zmierzające do realizacji wcześniej przyjętego planu, a także aktywnie reagujący na nowe czynniki pojawiające się w codziennej działalności samorządowej,
  • Komisja Rewizyjna ZPP - organ kontrolny Związku,
  • Konwenty Powiatów poszczególnych województw - organy regionalne, których zadaniem jest wspieranie i uzupełnianie prac Związku, są one także mandatariuszami ZPP w regionach.

Kompetencje poszczególnych organów zestawiono w poszczególnych podkategoriach.