Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Henryk Janowicz
  Starosta Żagański

  Starostwo Powiatowe
  ul. Dworcowa 39
  68-100 Żagań
  woj. lubuskie

  e-mail powiatu: starostwo@powiatzaganski.pl

  tel. +48 68 477 79 01
  fax: +48 68 477 79 20

  Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2023
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  popierające Stanowisko Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego nr 06/2023 w sprawie przekształcenia stosunku pracy Skarbnika w jednostkach samorządu terytorialnego na umowy z dnia 24.10.2023 r.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2022
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  dotyczące podjęcia niezbędnych zmian legislacyjnych odnośnie finansowania DPS-ów

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  dotyczące braku zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń wynikających ze zmiany od 1 lipca 2022 r. Ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie sytuacji finansowej w oświacie

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2020
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie dramatycznie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej kół łowieckich województwa lubuskiego w związku z pojawieniem się choroby ASF oraz epidemii COVID-19.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie:
  1. realizacji art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne
  2. braku realnych działań zmierzających do rewitalizacji linii kolejowej nr 275 na odcinku Żagań – Miłkowice oraz kluczowych linii kolejowych na terenie województwa lubuskiego które wymagają rewitalizacji.

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego związanego z ubytkiem dochodów w wyniku pandemii COVID-19.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie:
  1. wynagradzania pracowników samorządowych
  2. negatywnej oceny propozycji podziału środków w projekcie własnym tworzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonego na walkę lubuskich szpitali z koronawirusem

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2019
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie:
  1 subwencji oświatowej
  2 wdrożenia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w województwie lubuskim w perspektywie finansowej 2021-2027

 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego

  w sprawie:
  1. dotacji przeznaczonej na akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w 2018 r.
  2. wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych