Szkolenia i doradztwo

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich podejmuje także działania związane z prowadzeniem różnego rodzaju szkoleń i warsztatów tematycznych. Ponadto świadczy doradztwo prawne dla swoich członków.

Związek zajmuje się również organizowaniem i współorganizowaniem różnego rodzaju konferencji i sympozjów o charakterze głównie ogólnopolskim.

Działalność ZPP związana jest także z upowszechnianiem systemów elektronicznych wspierających jednostki samorządu terytorialnego (przykładem jest System Analiz Samorządowych), a także dobrych praktyk funkcjonujących w samorządach.

Kolejnym z obszarów działalności Związku jest wdrażanie projektów, na które ZPP pozyskuje środki z innych źródeł niż składki członkowskie.

Dzięki realizacji tych wszystkich działań Związek może w większym wymiarze wspierać samorządy, szczególnie powiatowe, w doskonaleniu profesjonalnego świadczenia usług publicznych. Dzięki temu stale zwiększa się liczba starostw powiatowych i miast na prawach powiatu, które skutecznie i profesjonalnie świadczą usługi publiczne.

Lista aktualnie prowadzonych szkoleń dostępna jest TUTAJ.