Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Stanisław Grześko
  Starosta Zamojski

  Starostwo Powiatowe
  ul. Przemysłowa 4
  22-400 Zamość
  woj. lubelskie

  e-mail powiatu: starostwo@powiatzamojski.pl

  tel. +48 84 530 09 00
  fax: +48 84 530 09 86

  Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2023
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

  w sprawie niewykonania ryczałtu sieciowego przez szpitale powiatowe w roku 2022

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2022
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

  w sprawie sytuacji szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

  w sprawie finansowania inwestycji publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego z rządowych programów inwestycyjnych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2020
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

  w sprawie finansowania zadań oświatowych realizowanych przez powiaty

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2019
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

  w sprawie poparcia Stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie utworzenia w Lublinie, przy siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Centralnej Dyspozycji Mocy PGE

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

  w sprawie:
  1. stosowania ustawy o drogach publicznych
  2. zasad gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

  w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego

  w sprawie akceptacji „Diagnozy i planu szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025

  Do pobrania

  Stanowisko