Pozostałe gremia

fotolia.pl

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich aktywnie biorą udział w pracach komitetów monitorujących i sterujących, zespołów problemowych, rad, grup roboczych, komitetów konsultacyjnych, komisjach, itd.
 


SKŁAD OSOBOWY PRZEDSTAWICIELI ZPP


KANCELARIA PREZYDENTA RP

 • Zespół ds. wypracowania propozycji zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

 • Komitet Monitorujący Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
  • Krzysztof Maćkiewicz – Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Wąbrzeski
  • Adrian Pokrywczyński – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
  • Patrycja Grebla-Tarasek – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  • Krzysztof Nosal – b. Starosta Kaliski, Członek Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich
    
 • Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG)
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich
  • Ewelina Kocemba – specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020
  • Sławomir Jerzy Snarski – Starosta Bielski (woj. podlaskie)
  • Jerzy Kolarz – Starosta Buski (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027
  • Sławomir Jerzy Snarski – Starosta Bielski (woj. podlaskie)
  • Jerzy Kolarz – Starosta Buski (zastępca)
    
 • Komitet ds. Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
  • Adrian Pokrywczyński – ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa w perspektywie finansowej 2021-2027
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
  • Adrian Pokrywczyński – ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020
  • Adam Pieniążek – b. Wicestarosta Dębicki, Wójt Gminy Dębica
  • Ewelina Kocemba – specjalista w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura ZPP (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący do spraw planu rozwojowego
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Rada Wykonawcza do spraw wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej 2030
  • Adrian Pokrywczyński – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Zespół Roboczy Rady Wykonawczej ds. wdrażania Krajowej Polityki Miejskiej 2030
  • Adrian Pokrywczyński – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Komitet Konsultacyjny ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych Interreg 2021-2027
  • Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki
    
 • Podkomitet ds. wymiaru terytorialnego
  • Adrian Pokrywczyński – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa robocza ds. przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027
  • Adrian Pokrywczyński – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII

 • Zespół ds. Semestru Europejskiego
  • Andrzej Płonka – Starosta Bielski, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)


MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

 • Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
  • Jan Schnerch – Ekspert Związku Powiatów Polskich
    
 • Komitet Sterujący do spraw wsparcia Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
  • Przemysław Matysiak – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)


MINISTERSTWO FINANSÓW

 • Zespół do spraw przeglądu finansów samorządowych
  • Renata Ciurlik - Skarbnik Powiatu Poznańskiego (podatek dochodowy)
  • Kamil Ciupak – Starosta Polkowicki (podatki i opłaty lokalne oraz subwencja wyrównawcza i potrzeby rozwojowe)
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (subwencja oświatowa)
  • Dariusz Woźniak - b. Skarbnik Powiatu Świeckiego (dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej)


MINISTERSTWO EDUKACJI

 • Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli
  • Marek Kurpis – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego
    
 • Grupa robocza ds. wynagrodzeń nauczycieli
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura ZPP
  • Marek Kurpis – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli
  • Marta Skawska – Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu
  • Przemysław Matysiak – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • Kinga Pałka – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni
  • Przemysław Matysiak – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli
  • Kinga Pałka – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni
  • Przemysław Matysiak – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego
  • Bożena Lisowska – Ekspert Związku Powiatów Polskich
    
 • Rada Rynku Pracy
  • Krzysztof Rymuza – b. Starosta Pruszkowski
    
 • Rada Pomocy Społecznej
  • Anna Czerniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • Rada do spraw Polityki Rodzinnej i Demograficznej (2024-2028)
  • Andrzej Nowicki – Członek Zarządu ZPP, Starosta Piski
    
 • Zespół ds. reformy systemu pieczy zastępczej
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej
  • Sylwia Michalec-Jękot – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach
  • Adam Pawulski – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
    
 • Zespół do spraw realizacji „Strategii rozwoju usług społecznych, polityka publiczna do roku 2030"
  • Katarzyna Olszyna – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
    
 • Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Dorota Stachowicz – Specjalista w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
    
 • Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO ZDROWIA

 • Rada ds. Zdrowia Publicznego
  • Andrzej Płonka – Starosta Bielski, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego
    
 • Krajowa Rada ds. Opieki Geriatrycznej
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Zespół ds. organizacji profilaktyki i opieki zdrowotnej dla osób starszych
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 • Komitet Monitorujący dla Funduszy Europejskich na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo na lata 2021-2027
  • Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
  • Adam Krzysztoń – Starosta Łańcucki, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Komisja Heraldyczna
  • dr Krzysztof Bąkała – Ekspert
    
 • Rada Programowa Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
  • Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi


MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

 • Zespół do spraw lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
  • Józef Neterowicz – Ekspert ZPP
    
 • Grupa robocza LIFE dedykowana ochronie przyrody i różnorodności biologicznej (NAT)
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 • Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Wiceprezes Zarządu ZPP
  • Antoni Jan Tarczyński – b. Starosta Miński
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich
   (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
  • Jan Zalewski – Starosta Pułtuski
    
 • Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Jacek Kobyłka – b. Starosta Miechowski
  • Roman Fester – Starosta Ząbkowicki (zastępca)


MINISTESTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

 • Rada  Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej
  • Grzegorz Kubalski - Zastępca Dyrektora Biura ZPP


MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

 • Rada Polskiej Organizacji Turystycznej IX kadencji (2024-2027)
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich


NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

 • Rada Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
    

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI - CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

 • Rada Narodowego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
  • Jan Grabkowski – Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Poznański


INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH

 • Grupa interesariuszy, z którymi omawiane będą tematy i wyniki analiz prowadzonych w ramach projektu "Przygotowanie i realizacja międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych"
  • Katarzyna Sekuła – Inspektor w Dziale Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027
  • Artur Bieliński – Starosta Zgorzelecki, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego
  • Małgorzata Matusiak – Starosta Trzebnicki (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
  • Adam Olejnik – Starosta Grudziądzki
  • Lidia Tokarska – Starosta Aleksandrowski (zastępca)
  • Paweł Knapki – Starosta Świecki
  • Roman Gołębiewski – Starosta Włocławski (zastępca)
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Andrzej Urbański – Starosta Tucholski
  • Paweł Knapki – Starosta Świeckii (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027
  • Dariusz Szustek – Starosta Łukowski
  • Waldemar Jakson – Starosta Świdnicki (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020
  • Dariusz Szczygielski – Starosta Rycki
  • Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Lubuskiego na lata 2021-2027
  • Krzysztof Karwatowicz – Starosta Gorzowski
  • Bogusław Zaborowski – Starosta Międzyrzecki (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
  • Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Elwira Bełenkowska – Inspektor w Wydziale Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
  • Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego
  • Iwona Dąbek – Starosta Zgierski  (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  • Bartłomiej Lipski – Starosta Brzeziński 
  • Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Małopolskiego 2021-2027
  • Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego
  • Adam Korta – Starosta Bocheński (zastępca)
    
 • Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego
  • Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego   
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
  • Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego
  • Andrzej Potępa – Starosta Brzeski, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Sterujący projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej
  • Lesław Wieczorek - Starosta Dąbrowski


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
  • Mirosław Augustyniak – Starosta Makowski
  • Ewa Besztak - Starosta Węgrowski (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  • Mirosław Augustyniak – Starosta Makowski
  • Ewa Besztak - Starosta Węgrowski
    
 • Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego
  • Jerzy Rzymowski – Starosta Żuromiński
    
 • Wojewódzka Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
  • Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027 
  • Waldemar Gaida – b. Wicestarosta Strzelecki
  • Ewa Smolińska – b. Starosta Brzeski (zastępca)
  • Anita Juchno – b. Wicestarosta Głubczycki
  • Roland Fabianek – Starosta Oleski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027
  • Krzysztof Jarosz – Starosta Rzeszowski
  • Robert Bednarz – Starosta Niżański (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
  • Kamil Dziukiewicz – Starosta Jarosławski
  • Jacek Adamski – Starosta Brzozowski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 
  • Piotr Rećko – Starosta Sokólski
  • Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • Piotr Rećko – Starosta Sokólski
  • Marek Szabłowski – Starosta Łomżyński (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Gabriela Lisius – b. Starosta Wejherowski
  • Jarosław Białk – Starosta Pucki (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027
  • Gabriela Lisius – b. Starosta Wejherowski
  • Jerzy Godzik – b. Starosta Kwidzyński (zastępca)
    
 • Pomorska Rada Oświatowa
  • Marek Szczepański – Starosta Chojnicki


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027
  • Andrzej Płonka – Starosta Bielski, Przewodniczacy Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Anna Plichta-Kotas – Naczelnik Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • Bernard Bednorz – b. Starosta Bieruńsko-Lędziński, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego
  • Piotr Kołodziejczyk – Starosta Myszkowski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027
  • Jan Nowak – Starosta Kazimierski
  • Marzena Dębniak – Starosta Ostrowiecki (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
  • Dariusz Czechowski – Starosta Włoszczowski
  • Zbigniew Kierkowski – b. Starosta Pińczowski (zastępca)
  • Józef Żółciak – b. Starosta Staszowski
  • Marcin Piwnik – Starosta Sandomierski (zastępca)
    
 • Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Paweł Faryna – Starosta Jędrzejowski


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027
  • Andrzej Nowicki – Starosta Piski
  • Joanna Michalska-Reda – Członkini Zarządu Powiatu Olsztyńskiego (zastępca)
  • Andrzej Abako – Starosta Olsztyński
  • Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
  • Andrzej Nowicki – Starosta Piski
  • Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki (zastępca)
  • Andrzej Abako – Starosta Olsztyński
  • Michał Kochanowski – Starosta Kętrzyński (zastępca)
    
 • Zespół ds. aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego (forum partnerskie)
  • Andrzej Abako – Starosta Olsztyński
    
 • Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • Jarosław Kogut – Wicestarosta Lidzbarski.


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
  • Jacek Skrobisz – Starosta Wolsztyński
  • Robert Marcinkowski – Starosta Gostyński (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
  • Lech Janicki – Wicestarosta Ostrzeszowski
  • Beata Hanyżak – Starosta Szamotulski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
  • dr Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki
  • Robert Dudek – Starosta Myśliborski (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
  • dr Bogdan Wankiewicz – Starosta Wałecki
  • Robert Dudek – Starosta Myśliborski (zastępca)