Pozostałe gremia

fotolia.pl

Przedstawiciele Związku Powiatów Polskich aktywnie biorą udział w pracach komitetów monitorujących i sterujących, zespołów problemowych, rad, grup roboczych, komitetów konsultacyjnych, komisjach, itd.
 


SKŁAD OSOBOWY PRZEDSTAWICIELI ZPP


KANCELARIA PREZYDENTA RP

 • Komitet Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej
  • Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński
    
 • Zespół ds. przeglądu prawa samorządowego przy Prezydencie RP
  • Ludwik Węgrzyn – Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bocheński
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
    

MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU

 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa Sterująca Ewaluacją Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
  • Michał Godowski – Starosta Kielecki
  • Wojciech Ołdakowski – Starosta Piaseczyński
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
  • Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący dla Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
  • Zenon Rodzik – Starosta Opolski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Dariusz Kołodziejczyk – Starosta Świdnicki (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020
  • Zenon Rodzik – Starosta Opolski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Bogdan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki (zastępca)
    
 • Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Zespół ds. partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Andrzej Kalata – Starosta Żywiecki
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Konsultacyjny ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych na lata 2014-2020
  • Marek Kotschy – Wicestarosta Szczecinecki
  • Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopot (zastępca)
    
 • Zespół ds. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Zespół ds. spójności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 (z perspektywą do 2030 r.) z Agendą rozwojową 2030 i jej Celami Zrównoważonego Rozwoju
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programow Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)


MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 • Zespół doradczy do spraw rozwiązań systemowych w geodezji i kartografii
  • Jan Schnerch – Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji
  • Wojciech Zdziarski – Starosta Łęczycki (zastępca)
    
 • Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej
  • Jan Maciej Czajkowski – Ekspert Związku Powiatów Polskich
    
 • Zespół – Rada Ekspertów dot. Programu Przebudowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023
  • Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego
  • Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki
    
 • Zespół do spraw opracowania projektu zmian ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Samorządowo-rządowy zespół roboczy ds. wypracowania propozycji zmian w ramach Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019
  • Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
  • Rafał Rudka – Kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO FINANSÓW

 • Zespół roboczy do spraw projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Zespół do spraw wypracowania rozwiązań służących zmniejszeniu obciążeń biurokratycznych w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

 • Rada Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
  • Bernadeta Wąsik – Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni
    
 • Zespół ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Marek Kurpis – Wicestarosta Raciborski (zastępca)
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. finansowania oświaty w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. wynagradzania nauczycieli i innych pracowników oświaty w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Marek Kurpis – Wicestarosta Raciborski
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. awansu zawodowego nauczycieli w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Bernadeta Wąsik – Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Grupa robocza ds. czasu i warunków pracy nauczycieli oraz innych pracowników oświaty w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty
  • Tadeusz Mikrut – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gorlicach
  • Katarzyna Liszka-Michałka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)


MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • Rada Działalności Pożytku Publicznego
  • Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Rada Rynku Pracy
  • Edward Tyranowicz – Starosta Strzelecko-Drezdenecki
    
 • Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • Sylwia Michalec-Jękot – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach
  • Adam Pawulski – Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni
    
 • Komitet Sterująco-Monitorujący Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2017-2020
  • Edmund Kotecki – Starosta Brzezinecki, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa Robocza ds. zdrowia i rehabilitacji
  • Józef Kardyś – Starosta Kolbuszowski
    
 • Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
    
 • Grupa ds. Prawnych w ramach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Marcin Maksymiuk – Specjalista w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO ZDROWIA

 • Rada ds. Zdrowia Publicznego
  • Andrzej Płonka – Starosta Bielski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego


MINISTERSTWO CYFRYZACJI

 • Linia Współpracy 2016
  • Grzegorz Kubalski – Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich
  • Monika Małowiecka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych - Zespół ds. Edukacji
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 • Grupa robocza dotycząca ustawy o dostępie do informacji publicznej
  • Monika Małowiecka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego
  • Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
    
 • Rada Programowa Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
  • Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski, Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich
    
 • Komisja Heraldyczna
  • Michał Karalus – Ekspert Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

 • Rada Leśnictwa
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 • Zespół doradczo-konsultacyjny ds. aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020(2030)
  • Krzysztof Fedorczyk – Starosta Węgrowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Bogdan Soboń – Starosta Konecki
  • Józef Michalik – Starosta Lubaczowski
  • Wiesław Basiak – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Końskich (zastępca)
  • Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski (zastępca)
    
 • Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  • Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki    


MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

 • Rada Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
  • Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

 • Polska Organizacja Turystyczna
  • Janina Kwiecień – Starosta Kartuski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich


MINISTERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII

 • Jury Konkursu "Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2018"
  • Jarosław Komża – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich


PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Rada Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
    
 • Grupa robocza ds. opracowania procesu funkcjonowania systemu informatycznego, który ułatwi osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz aplikowanie o środki z PFRON
  • Jan Maciej Czajkowski – Ekspert Związku Powiatów Polskich
  • Monika Małowiecka – Ekspert w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura Związku Powiatów Polskich (zastępca)


NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

 • Rada Narodowego Funduszu Zdrowia
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich


NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 • Rada Nadzorcza
  • Marek Tramś – Starosta Polkowicki, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich


MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W WARSZAWIE

 • Rada Muzeum Niepodległości
  • Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich


KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ

 • Zespół ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty
  • Andrzej Wojtkowiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie (powiat polkowicki)
  • Zbigniew Czepelak – Ekspert Związku Powiatów Polskich


ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

 • Zespół Roboczy ds. Aktualizacji Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w ramach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności Narodowego Banku Polskiego
  • Józef Matysiak – Starosta Rawski


CENTRUM STUDIÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ROZWOJU LOKALNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 • Rada Konsultacyjna ds. Programów i Treści Nauczania
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich


INSTYTUT WISEEUROPA, FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA I KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ

 • Komitet Sterujący projektu „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”
  • Bernadeta Skóbel – Kierownik Działu Monitoringu Prawnego i Ekspertyz Biura ZPP


ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie śląskim
  • Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego


ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie świętokrzyskim
  • Bogdan Soboń – Starosta Konecki


WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie wielkopolskim
  • Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego


ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

 • Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w województwie zachodniopomorskim
  • Tomasz Tamborski – Starosta Kołobrzeski


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
  • Roman Potocki – Starosta Wrocławski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego
  • Łukasz Rokita – Kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Unijnych Starostwa Powiatowego w Miliczu (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Mirosław Graczyk – Starosta Toruński
  • Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
  • Zenon Rodzik – Starosta Opolski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Paweł Pikula – Starosta Lubelski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020
  • Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
  • Elwira Bełenkowska – Inspektor w Wydziale Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
  • Wojciech Zdziarski – Starosta Łęczycki
  • Barbara Robak – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 • Małopolska Rada ds. Społeczeństwa Informacyjnego
  • Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego   
    
 • Małopolska Grupa Robocza ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
  • Grzegorz Pióro – Starosta Proszowicki
    
 • Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  • Marek Pławiak – Starosta Nowosądecki, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Tadeusz Kwiatkowski  – Starosta Dąbrowski, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Monika Bochenek – Dyrektor Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu (zastępca)
    
 • Komitet Monitorujący Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
  • Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  • Zbigniew Deptuła – Starosta Makowski, Członek Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
  • Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski
  • Radosław Roszkowski – Starosta Prudnicki
  • Małgorzata Tudaj – Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski (zastępca)
  • Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
  • Robert Godek – Starosta Strzyżowski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Beata Bielecka – Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Przemyślu (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
  • Szczepan Ołdakowski – Starosta Suwalski, Członek Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich
  • Sławomir Snarski – Starosta Bielski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich (zastępca)

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  • Janina Kwiecień – Starosta Kartuski, Wiceprezes Zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Sławomir Ziemianowicz – Radny Rady Powiatu Słupskiego (zastępca)


URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  • Bernard Bednorz – Starosta Bieruńsko-Lędziński, Wiceprzewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego
  • Paweł Sadza – Starosta Pszczyński (zastępca)