1 lipca 2019

Warto wiedzieć więcej

Warto wiedzieć więcej

Analizy samorządowe

"Warto wiedzieć więcej - Analizy samorządowe" to seria wydawnicza, w ramach której publikowane są krótkie prace o charakterze analitycznym - poświęcone poszczególnym zadaniom realizowanym przez samorząd terytorialny.

Seria dostępna jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Autorami poszczególnych numerów są eksperci Związku Powiatów Polskich oraz osoby stale współpracujące ze Związkiem.

     
  Warto wiedzieć więcej 2/2009 – Prowadzenie nadzoru nad szpitalami przez JST
     
     
  Warto wiedzieć więcej 1/2009 – Powiatowa oświata w nowej kadencji samorządu
     
     

Wydawca:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (27 piętro, pokój 2704)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
skr. poczt. 7
tel. +48 22 656 63 34
fax +48 22 656 63 33