1 lipca 2019

Warto wiedzieć więcej

Warto wiedzieć więcej

Analizy samorządowe

"Warto wiedzieć więcej - Analizy samorządowe" to seria wydawnicza, w ramach której publikowane są krótkie prace o charakterze analitycznym - poświęcone poszczególnym zadaniom realizowanym przez samorząd terytorialny.

Seria dostępna jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Autorami poszczególnych numerów są eksperci Związku Powiatów Polskich oraz osoby stale współpracujące ze Związkiem.
 

     
  Warto wiedzieć więcej 22/2024 – Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 2015-2023
     
  Warto wiedzieć więcej 21/2023 – Wysokość dotacji na nieodpłatną pomoc prawną w latach 2016-2023
     
  Warto wiedzieć więcej 20/2023 – Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 2015-2022
     
  Warto wiedzieć więcej 19/2022 – Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 2015-2021
     
  Warto wiedzieć więcej 18/2022 – Skuteczność rekompensowania ubytku dochodów z udziału w PIT przez część rozwojową subwencji ogólnej
     
  Warto wiedzieć więcej 17/2022 – Czy planowana ustawa o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa uzdrowi system ochrony zdrowia w Polsce?
     
  Warto wiedzieć więcej 16/2021 – Powody negatywnych postanowień kuratorów oświaty w procedurze likwidacji lub przekształcenia szkół oraz placówek publicznych
     
  Warto wiedzieć więcej 15/2021 – Uczniowie w nauczaniu indywidualnym w latach 2016-2021
     
  Warto wiedzieć więcej 14/2021 – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – podział środków w samorządach powiatowych
     
  Warto wiedzieć więcej 13/2021 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – podział środków w powiatach
     
  Warto wiedzieć więcej 12/2021 – Nakłady powiatów i miast na prawach powiatu na szpitale w latach 2015-2019
     
  Warto wiedzieć więcej 11/2021 – Środki finansowe kierowane na lecznictwo szpitalne w Polsce na tle innych państw europejskich – członków OECD
     
  Warto wiedzieć więcej 10/2021 – Sytuacja finansowa samorządowych SP ZOZ na przestrzeni lat 2015-2019
     
  Warto wiedzieć więcej 9/2021 – Wykonywanie przez starostów zadań związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych
     
  Warto wiedzieć więcej 8/2021 – Sytuacja finansowa instytutów badawczych nadzorowanych przez resort zdrowia
     
  Warto wiedzieć więcej 7/2021 – Nakłady na ochronę zdrowia w Polsce na tle innych państw OECD
     
  Warto wiedzieć więcej 6/2020 – Wykonanie planowanego ryczałtu w szpitalach
     
  Warto wiedzieć więcej 5/2020 – Sytuacja finansowa powiatów i miast na prawach powiatu w związku z Covid-19 na przykładzie wpływów z PIT
     
  Warto wiedzieć więcej 4/2020 – Sytuacja powiatowych podmiotów leczniczych prowadzonych w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – raport wstępny
     
  Warto wiedzieć więcej 3/2019 – Porównanie skali wzrostu bieżących wydatków oświatowych i części oświatowej subwencji ogólnej między 2019 a 2020 rokiem
     
  Warto wiedzieć więcej 2/2019 – Prowadzenie nadzoru nad szpitalami przez JST
     
  Warto wiedzieć więcej 1/2019 – Powiatowa oświata w nowej kadencji samorządu
     
     

Wydawca:
Związek Powiatów Polskich
Pałac Kultury i Nauki (27 piętro, pokój 2704)
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1, skr. poczt. 7
tel. +48 22 656 63 34
e-mail: biuro@zpp.pl