Konwent Powiatów Województwa Opolskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Opolskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Józef Swaczyna
  Starosta Strzelecki

  Starostwo Powiatowe
  ul. Jordanowska 2
  47-100 Strzelce Opolskie
  woj. opolskie

  e-mail główny: starosta.ost@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: starostwo@powiatstrzelecki.pl

  tel. +48 77 440 17 03
  fax: +48 77 440 17 01

  Konwent Powiatów Województwa Opolskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie:
  1. sytuacji w ochronie zdrowia w województwie opolskim
  2. sytuacji w ochronie zdrowia w województwie opolskim (kadra medyczna)

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie: sposobu ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracownikom, którzy wykonują zawody medyczne zatrudnionym w podmiotach leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 8.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U.2017 poz 1473)

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie poparcia stanowiska negocjacyjnego dyrektorów/prezesów podległych Powiatom jednostek opieki zdrowotnej dla zapewnienia prawidłowego działania tych jednostek w 2017 roku

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie realizacji zadania wynikającego z art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 121 poz. 770 z późn. zm.)

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie podwyżki płac dla pielęgniarek i położnych w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. i konsekwencje z tym związanedla szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie poparcia inicjatywy utworzenia na Uniwersytecie Opolskim kierunku lekarskiego w formie studiów stacjonarnych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie opinii rozporządzenia RiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "budowa lub modernizacja dróg lokalnych"

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2014
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie Orzeczeń wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w celu określenia niepełnosprawności dzieci i młodzierzy.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2013
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Opolskiego

  w sprawie kontraktów szpitali na rok 2014

  Do pobrania

  Stanowisko