Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI asbl)

CEPLI to pierwsza europejska konfederacja grupująca krajowe stowarzyszenia reprezentujące władze lokalne pośredniego szczebla (powiaty) z sześciu krajów europejskich (Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Rumunii) oraz dwie europejskie sieci pośrednich władz lokalnych: Arco Latino i Partenalia.

Europejska Konfederacja Władz Lokalnych Szczebla Pośredniego (CEPLI) reprezentuje stowarzyszenia krajowe i europejskie sieci władz lokalnych, które współpracują ze sobą w celu:

  • zwiększenia udziału władz lokalnych pośrednich w europejskim procesie decyzyjnym;
  • reprezentowania ich interesów na poziomie europejskim, zwłaszcza w odniesieniu do europejskiego prawodawstwa;
  • stworzenia bezpośredniego dialogu na poziomie europejskim, z instytucjami odpowiedzialnymi za programy i główne polityki terytorialne, jak również z innymi europejskimi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi skupiającymi władze lokalne i regionalne;
  • wzmocnienia spójność i przejrzystość swoich działań na terytorium europejskim;
  • ułatwienia współpracy między lokalnymi władzami pośrednimi i realizacji wspólnych projektów europejskich;
  • ustanowienia stałej wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy lokalnymi społecznościami.

Przedstawicielem ZPP w CEPLI jest Walery Czarnecki – Starosta Lubański.

Obsługę Związku w pracach związanych z CEPLI zapewnia: dr Jan Maciej Czajkowski.


Strona internetowa CEPLI: http://www.cepli.eu/