Szkolenia i doradztwo

30 marca 2017

System Analiz Samorządowych

fotolia.pl

System Analiz Samorządowych (SAS) to portal internetowy, który prowadzony był przez Związek Miast Polskich, we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP.

SAS to baza danych i wskaźników obrazujących:

 • koszty i wyniki ilościowe oraz jakościowe usług dostarczanych przez JST
 • główne uwarunkowania rozwojowe
 • efekty rozwoju (wskaźniki zrównoważonego rozwoju)

Co mierzyliśmy w SAS?

 • drogi, transport publiczny (od 1999)
 • pomoc społeczna (od 1999)
 • kultura (od 1999)
 • gospodarka komunalna (od 2007)
 • gospodarka mieszkaniowa (od 2007)
 • efektywność energetyczna w miastach (od 2006)
 • edukacja (od 1999, a od 2006 na podst. SIO)
 • finanse JST (od 2004)
 • demografia (od 2007)
 • wskaźniki zrównoważonego rozwoju (od 2007)
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi (2006 – 2010)
 • udostępniamy ankiety do badania jakości usług publicznych  i jakości życia w miastach - do samodzielnego wykorzystania

Do czego można było wykorzystać SAS?

 • narzędzie zintegrowanego zarządzania strategicznego – dynamiczne, porównawcze
 • aktualizacja strategii rozwoju JST (w tym diagnozy społeczno-gospodarczej) – plan długo i średnioterminowy – główne trendy i tendencje;
 • aktualizacja/przygotowanie planów operacyjnych do strategii (dla poszczególnych priorytetów strategii lub sektorów usług);
 • wskaźniki dla przygotowywanych projektów i programów, monitoring i raportowanie;
 • wymiana doświadczeń między specjalistami w JST (GWD);
 • możliwość badania jakości życia.

Załączniki