Szkolenia i doradztwo

30 marca 2017

Baza dobrych praktyk

fotolia.pl

Baza Dobrych Praktyk  jest wspólnym przedsięwzięciem Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich realizowanym od roku 2007. Gromadzi opisy dobrych i sprawdzonych rozwiązań z zakresu doskonalenia zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek samorządu terytorialnego, w tym rozwojem instytucjonalnym, a od 2013 roku także współpracą międzysamorządową. W bazie znajduje się kilkaset wystandaryzowanych i zgodnych z przyjętą metodologią, opisów praktyk - zamieszczonych w kilku działach.

Baza ma służyć udokumentowaniu i promowaniu dobrych praktyk zarządzania w samorządach oraz doświadczeń w stosowaniu nowoczesnych narzędzi wspierających funkcjonowanie samorządów lokalnych i ich współpracę. Do bazy wpisywane są opisy dobrych praktyk zidentyfikowanych w ramach konkursów samorządowych, w tym szczególnie „Samorządowy Lider Zarządzania", w ramach prac Grup Wymiany Doświadczeń oraz zidentyfikowanych samodzielnie przez biura naszych organizacji, przez media samorządowe i rekomendowanych przez inne samorządy.

Budowa i funkcjonowanie bazy w latach 2007-2010 było wspierane przez Norweski Mechanizm Finansowy. W latach 2010-2011 dodano przy wsparciu projektu POKL 5.4 „Model współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych" nowy dział bazy dotyczący współpracy JST i NGO, zaś od kwietnia 2011 główny rozwój bazy w jej zasadniczym kształcie (zarządzanie usługami i rozwojem instytucjonalnym) jest elementem projektu POKL 5.2 „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem jednostek samorządu lokalnego (gmin i powiatów)".
Od stycznia 2013 dodano nowy dział „Współpraca między jednostkami samorządu (JST)” w ramach realizacji projektu „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”  przez Związek Miast Polskich  (ZMP) we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich (ZPP)  i Związkiem Gmin Wiejskich RP (ZGW RP) oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS).
Każda praktyka, której opis został wytworzony w ramach jednego z tych programów jest oznaczona na dole strony logami projektu i instytucji wspierającej.

Baza jest elementem tworzenia systemu doskonalenia zarządzania w sektorze samorządowym jaki konsekwentnie budują ww. korporacje samorządowe.

Więcej szczegółów na stronie Bazy Dobrych Praktyk dostępnej po wejściu na: www.dobrepraktyki.pl