Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

 • Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

  Przewodniczący Konwentu
  Piotr Wojtysiak
  Starosta Piotrkowski

  Starostwo Powiatowe
  ul. Jarosława Dąbrowskiego 7
  97-300 Piotrków Trybunalski
  woj. łódzkie

  e-mail główny: starosta.epi@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: starosta@powiat-piotrkowski.pl

  tel. +48 44 732 88 00
  fax: +48 44 732 88 03

  Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie:
  1. działania i finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
  2. udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie:
  1. sposobu ustalania kwoty ryczałtu dla szpitali, systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
  2. finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych
  3. art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie zwiększenia limitu środków na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktur

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie poparcia działań związanych z uruchomieniem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Złoczewie

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie postanowień Rozporządzenia RM z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012 poz. 1246)

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie ujednolicenia Centralnej ewidencji Kierowców oraz bazy "PESEL"

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie realizacji zadań zakresu organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie pracy centrów powiadamiania ratunkowego obsługujących numer 112

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie poziomu dofinansowania kosztów sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie podjęcia działań mających na celu możliwość pozyskiwania srodków unijnych na zadania inwestycyjne dot. rozwoju pieczy zastępczej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej oraz ośrodków wsparcia dla osób w kryzysie

  Do pobrania

  Stanowisko