Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

 • Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

  Przewodniczący Konwentu
  Marcin Baranowski
  Starosta Opoczyński

  Starostwo Powiatowe
  Kwiatowa 1a
  26-300 Opoczno
  woj. łódzkie

  e-mail główny: starosta.eop@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: powiatopoczno@opocznopowiat.pl

  tel. +48 44 736 15 00
  fax: +48 44 736 15 00

  Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2022
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie funkcjonowania szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie I naboru Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, związanym z wydłużeniem terminu realizacji zadania inwestycyjnego, wynoszącego obecnie 6 miesięcy od daty otrzymania promesy wstępnej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie wydłużenia terminu realizacji zadań inwestycyjnych do końca roku 2023

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie przepadku pojazdów na rzecz powiatów a obowiązek zapłaty ubezpieczenia OC

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie zmian w prawodawstwie dotyczących wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie recyklingu opon w Polsce

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie finansowania personelu pielęgniarskiego oraz zmian w systemie kształcenia pielęgniarek

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie finansowania przez JST kosztów działalności WTZ

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie projektu "Edukacja dla wszystkich - ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się"

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian przepisów dotyczących wydłużania w okresie pandemii terminu na zgłoszenie zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu
  2. przyspieszenia prac związanych ze zmianą przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie dotyczącym stwierdzania zgonu i jego przyczyny
  3. wprowadzenia zmian w ustawie "lokal za grunt" rozszerzającej jej działanie na samorządy powiatowe

 • 2019
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie:
  1. zwiększenia dotacji ze środków budżetowych w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w części 85/10 województwo łódzkie
  2. destabilizacji sytemu ochrony zdrowia

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkie

  w sprawie:
  1. rozporządzenia MEN w sprawie organizacji szkół publicznych - ilość dzieci niepełnosprawnych w oddziałach szkolnych;
  2. przyspieszenia prac związanych ze zmianą przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie dotyczącym stwierdzania zgonu i jego przyczyny;
  3. pełnienia całodobowych dyżurów przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  4. braku finansowania zwiększonych zadań oświatowych przy naborze podwójnych klas I-ych do szkół średnich