Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

 • Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

  Przewodniczący Konwentu
  Marcin Baranowski
  Starosta Opoczyński

  Starostwo Powiatowe
  Kwiatowa 1a
  26-300 Opoczno
  woj. łódzkie

  e-mail powiatu: powiatopoczno@opocznopowiat.pl

  tel. +48 44 741 49 00
  fax: +48 44 741 49 01

  Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie ujednolicenia Centralnej ewidencji Kierowców oraz bazy "PESEL"

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie realizacji zadań zakresu organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie pracy centrów powiadamiania ratunkowego obsługujących numer 112

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie poziomu dofinansowania kosztów sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie podjęcia działań mających na celu możliwość pozyskiwania srodków unijnych na zadania inwestycyjne dot. rozwoju pieczy zastępczej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów integracji społecznej oraz ośrodków wsparcia dla osób w kryzysie

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie zmiany art. 30a ustawy prawo o ruchu drogowym

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie realizacji przez Powiaty od dnia 1 stycznia 2017 roku zadania organizowania i finansowania publicznego transportu

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie sytuacji finansowej domów pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy powiatowe w województwie łódzkim

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2014
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie komplementarności rozwoju sieci dróg.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnychw sprawie kwalifikacji wojskowej oraz zatrudniania i wypłacania należności za pracę lekarzom - przewodniczącym komisji lekarskiej 

  Do pobrania

  Stanowiska

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie równego traktowania podmiotów leczniczych i umożliwienia pobierania opłat od pacjentów za świadczenia zdrowotne przez SPZOZw sprawie realizacji świadczeń medycznych z zakresu ratownictwa medycznego oraz nocnej świątecznej pomocy lekarskiej

  Do pobrania

  Stanowiska

 • 2013
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie zwiekszenia środków na aktywizacje zawodową

  Do pobrania

  Stanowisko