Platforma badań ankietowych

fotolia.pl

Platforma badań ankietowych jest narzędziem Związku Powiatów Polskich, które jest wykorzystywane do wielopłaszczyznowych działań analityczno-badawczych.

Moduł badań ankietowych online jest jednym z narzędzi, po które sięga Związek w celu gromadzenia informacji potrzebnych do prowadzenia oczekiwanej przez jednostki samorządu terytorialnego aktywności legislacyjnej, a także podejmowania strategicznych decyzji. Ponadto platforma badań ankietowych używana jest do prowadzenia przez ZPP badań analitycznych, czy też zbierania opinii na różne tematy.

Moduł badań ankietowych ma dużo zalet, jest niezwykle elastyczny i wygodny w stosowaniu. Dzięki jego wykorzystaniu prowadzenie badań jest także ekonomicznie bardziej opłacalne, niż w przypadku ankiety papierowej. Zaletą tej formy jest także skrócenie czasu trwania badania oraz możliwość podglądu wyników ankiety na bieżąco w czasie trwania badania.

 


LISTA AKTUALNIE PROWADZONYCH BADAŃ ANKIETOWYCH

Nazwa ankiety Czas trwania Pozostało dni
Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego do 20.02.2019 3
Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do 20.02.2019 3
Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej do 20.02.2019 3
Uwagi do projektu rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą do 22.02.2019 5
Uwagi do projektu ustawy o elektronizacji doręczeń oraz o zmianie niektórych innych ustaw. do 25.02.2019 8