Platforma badań ankietowych

fotolia.pl

Platforma badań ankietowych jest narzędziem Związku Powiatów Polskich, które jest wykorzystywane do wielopłaszczyznowych działań analityczno-badawczych.

Moduł badań ankietowych online jest jednym z narzędzi, po które sięga Związek w celu gromadzenia informacji potrzebnych do prowadzenia oczekiwanej przez jednostki samorządu terytorialnego aktywności legislacyjnej, a także podejmowania strategicznych decyzji. Ponadto platforma badań ankietowych używana jest do prowadzenia przez ZPP badań analitycznych, czy też zbierania opinii na różne tematy.

Moduł badań ankietowych ma dużo zalet, jest niezwykle elastyczny i wygodny w stosowaniu. Dzięki jego wykorzystaniu prowadzenie badań jest także ekonomicznie bardziej opłacalne, niż w przypadku ankiety papierowej. Zaletą tej formy jest także skrócenie czasu trwania badania oraz możliwość podglądu wyników ankiety na bieżąco w czasie trwania badania.

 


LISTA AKTUALNIE PROWADZONYCH BADAŃ ANKIETOWYCH

Nazwa ankiety Czas trwania Pozostało dni
Uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko do 25.04.2019 1
Uwagi do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych do 26.04.2019 2
Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw do 29.04.2019 5
Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. do 06.05.2019 12
Placówki opiekuńczo-wychowawcze/jednostki organizacyjne pomocy społecznej - dostosowanie do standardów lokalowych do 08.05.2019 14