Platforma badań ankietowych

fotolia.pl

Platforma badań ankietowych jest narzędziem Związku Powiatów Polskich, które jest wykorzystywane do wielopłaszczyznowych działań analityczno-badawczych.

Moduł badań ankietowych online jest jednym z narzędzi, po które sięga Związek w celu gromadzenia informacji potrzebnych do prowadzenia oczekiwanej przez jednostki samorządu terytorialnego aktywności legislacyjnej, a także podejmowania strategicznych decyzji. Ponadto platforma badań ankietowych używana jest do prowadzenia przez ZPP badań analitycznych, czy też zbierania opinii na różne tematy.

Moduł badań ankietowych ma dużo zalet, jest niezwykle elastyczny i wygodny w stosowaniu. Dzięki jego wykorzystaniu prowadzenie badań jest także ekonomicznie bardziej opłacalne, niż w przypadku ankiety papierowej. Zaletą tej formy jest także skrócenie czasu trwania badania oraz możliwość podglądu wyników ankiety na bieżąco w czasie trwania badania.

 


LISTA AKTUALNIE PROWADZONYCH BADAŃ ANKIETOWYCH

 

Nazwa ankiety Czas trwania

 

Projekt rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

18.04.2024

Propozycja pytań do szkolenia dotyczącego nadzoru starosty nad ośrodkami szkolenia kierowców, stacjami kontroli pojazdów i innymi podmiotami systemu

30.04.2024
Projekt ustawy o postępowaniu wobec ofiar niektórych przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności i o zmianie niektórych innych ustaw 6.05.2024
   
Projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 6.05.2024