Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Krzysztof Maćkiewicz
  Starosta Wąbrzeski

  Starostwo Powiatowe
  ul. Wolności 44
  87-200 Wąbrzeźno
  woj. kujawsko-pomorskie

  e-mail powiatu: starostwo@wabrzezno.pl

  tel. +48 56 688 24 51
  fax: +48 56 688 27 59

  Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2023
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie zwiększenia finansowania szpitali powiatowych, ich oddłużenia oraz funkcjonowania systemu państwowego ratownictwa medycznego w oparciu o bazę szpitali, dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatowy

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie podjęcia pilnych i koniecznych działań mających na celu poprawę funkcjonowania szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie wezwania Rządu Rzeczpospolitej Polskiej do zdecydowanych działań dla restrukturyzacji finansów szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2022
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie trudnej sytuacji finansowej szpitali w związku z obowiązkiem wprowadzenia ustawowych podwyżek wynagrodzeń

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie przyspieszenia prac związanych ze zmianą przepisów ustawy prawo farmaceutyczne w zakresie pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów w porze nocnej i dni wolne od pracy

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie przyspieszenia prac związanych ze zmianą przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zakresie dotyczącym stwierdzania zgonu i jego przyczyny

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie subwencji oświatowej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie zachorowań na wirusa SARS-CoV-2

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie poparcia Stanowiska Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  załącznik do Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie pobierania opłat wynikających z dzierżawy gruntów leśnych zajętych pod budowę ścieżek rowerowych zlokalizowanych w pasach przeciwpożarowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie wynagrodzeń samorządowej Kadry Kierowniczej

  Do pobrania

  Stanowisko