Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Franciszek Koszowski
  Starosta Świecki

  Starostwo Powiatowe
  ul. Gen. Józefa Hallera 9
  86-100 Świecie
  woj. kujawsko-pomorskie

  e-mail główny: starosta.csw@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: sekretariat@csw.pl

  tel. +48 52 568 31 00
  fax: +48 52 568 31 02

  Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie:
  1. zapewnienia zasilania awaryjnego stacji benzynowych i stacji przekaźnikowych operatorów telekomunikacyjnych.
  2. urządzeń melioracji wodnych.
  3. zwiększenia środków finansowych na Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
  4. projektowanych zmian w organizacji dotychczasowej administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie:
  1. wydawania kart zgonu
  2. zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej
  3. poziomu wynagrodzeń personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie modyfikacji "Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020"

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie opłaty skarbowej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie projektowanych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych ze strategią zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie zmiany poziomu dofinansowania zapisanego w kryteriach wyboru projektów Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie Publicznego Transportu Zbiorowego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie dokonania zmian w zakresie odpowiedzialności jst z tytułu rezygnacji z prawa odliczania VAT naliczonego oraz wyłączenia jst z obowiązku generowania jednolitego pliku kontrolnego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie umożliwienia szpitalom powiatowym nie posiadającym kontraktu na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii ...

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie projektu ustawy Prawo wodne

  Do pobrania

  Stanowisko