Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Krzysztof Maćkiewicz
  Starosta Wąbrzeski

  Starostwo Powiatowe
  ul. Wolności 44
  87-200 Wąbrzeźno
  woj. kujawsko-pomorskie

  e-mail główny: starosta.cwa@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: starostwo@wabrzezno.pl

  tel. +48 56 688 24 51
  fax: +48 56 688 27 59

  Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie poparcia Stanowiska Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Kierowników i Dyrektorów PCPR Woj. Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  załącznik do Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie pobierania opłat wynikających z dzierżawy gruntów leśnych zajętych pod budowę ścieżek rowerowych zlokalizowanych w pasach przeciwpożarowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie wynagrodzeń samorządowej Kadry Kierowniczej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2020
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie dostosowania minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2019
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie:
  1. obniżenia cen usług pocztowych
  2. uproszczenia procedury przepadku pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu
  3. zmniejszonych dochodów samorządów powiatowych
  4. magazynów odpadów niebezpiecznych porzuconych na drodze przestępczej

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie zmian systemowych w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie podziału środków z Funduszu Dróg Samorządowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie zmian systemowych w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie finansowania szpitali powiatowych oraz norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2018
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez członków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

  Do pobrania

  Stanowisko