Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Krzysztof Maćkiewicz
  Starosta Wąbrzeski

  Starostwo Powiatowe
  ul. Wolności 44
  87-200 Wąbrzeźno
  woj. kujawsko-pomorskie

  e-mail główny: starosta.cwa@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: starostwo@wabrzezno.pl

  tel. +48 56 688 24 51
  fax: +48 56 688 27 59

  Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2018
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie składania oświadczeń majątkowych przez członków zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie:
  1. zapewnienia zasilania awaryjnego stacji benzynowych i stacji przekaźnikowych operatorów telekomunikacyjnych.
  2. urządzeń melioracji wodnych.
  3. zwiększenia środków finansowych na Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
  4. projektowanych zmian w organizacji dotychczasowej administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie:
  1. wydawania kart zgonu
  2. zwiększenia nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej
  3. poziomu wynagrodzeń personelu medycznego zatrudnionego w domach pomocy społecznej

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w celu podjęcia działań legislacyjnych w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie:
  1. w celu podjęcia działań legislacyjnych w sprawie dyżurów aptek.
  2. organizacji staży dla uczniów szkół i placówek kształcenia ogólnego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.
  3. wydłużenia terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPKP.03.04.00-IZ-068/16 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie modyfikacji "Programu rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020"

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie opłaty skarbowej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie projektowanych zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych ze strategią zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie zmiany poziomu dofinansowania zapisanego w kryteriach wyboru projektów Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

  w sprawie Publicznego Transportu Zbiorowego

  Do pobrania

  Stanowisko