Sprawozdanie z działalności ZPP

fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich, jako jedna z najbardziej powszechnych ogólnopolskich organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, od początku swojego istnienia, stawia sobie za cel wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obronę wspólnych interesów powiatów i miast na prawach powiatu, a także kształtowanie wspólnej polityki.

Związek nie zapomina także o konieczności stałego wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji powiatów, wspierania wymiany doświadczeń, czy upowszechniania modelowych rozwiązań w zakresie rozwoju i zarządzania w powiatach.

Siła Związku Powiatów Polskich drzemie głównie w mocnym mandacie, jaki dają mu powiaty i miasta na prawach powiatu – Członkowie Związku. Dzięki temu wsparciu, Związek ma możliwość odważnego reprezentowania powiatowego środowiska samorządowego.

Realizację swoich założeń Związek Powiatów Polskich prowadzi przy wykorzystaniu statutowych organów oraz Biura.

Aktywność i kluczowe efekty prac w ubiegłym roku przedstawiono w załączonym poniżej Sprawozdaniu z działalności Związku Powiatów Polskich w 2023.

Zainteresowanych zachęcamy do lektury.


Załączniki