IV kadencja (2011-2015)


Skład osobowy Zarządu Związku Powiatów Polskich IV kadencji:

  • Marek Tramś – Starosta Polkowicki, Prezes Zarządu ZPP
  • Robert Godek – Starosta Strzyżowski, Wiceprezes Zarządu ZPP
  • Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Wiceprezes Zarządu ZPP
  • Marzena Kempińska – Starosta Świecki, Wiceprezes Zarządu ZPP
  • Andrzej Płonka – Starosta Bielski (woj. śląskie), Wiceprezes Zarządu ZPP
  • Zenon Rodzik – Starosta Opolski (woj. lubelskie), Wiceprezes Zarządu ZPP
  • Cezary Gabryjączyk – Starosta Łaski, Członek Zarządu ZPP
  • Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski, Członek Zarządu ZPP
  • Józef Kozina – Starosta Głubczycki, Członek Zarządu ZPP
  • Piotr Lech – Starosta Milicki, Członek Zarządu ZPP
  • Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki, Członek Zarządu ZPP
  • Krzysztof Maćkiewicz – Starosta Wąbrzeski, Członek Zarządu ZPP
  • Ewa Masny-Askanas – Wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawa, Członek Zarządu ZPP
  • Mirosław Pampuch – Starosta Olsztyński, Członek Zarządu ZPP
  • Józef Reszke – Starosta Wejherowski, Członek Zarządu ZPP
  • Elżbieta Smolińska – Starosta Pruszkowski, Członek Zarządu ZPP
  • Sławomir Snarski – Starosta Bielski (woj. podlaskie), Członek Zarządu ZPP
  • Wacław Strażewicz – Starosta Giżycki, Członek Zarządu ZPP
  • Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński, Członek Zarządu ZPP
  • Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski, Członek Zarządu ZPP
  • Józef Tomal – Starosta Myślenicki, Członek Zarządu ZPP


Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich IV kadencji:

  • Michał Karalus – Starosta Pleszewski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP
  • Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP
  • Włodzimierz Brodiuk – Starosta Ostródzki, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
  • Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
  • Zdzisław Kałamaga – Starosta Ostrowiecki, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
  • Ryszard Kurp – Starosta Wolsztyński, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
  • Szczepan Ołdakowski – Starosta Suwalski, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
  • Zygmunt Worsa – Starosta Świdnicki, Członek Komisji Rewizyjnej ZPP
  • Robert Zakrzewski – Starosta Radomszczański,  Członek Komisji Rewizyjnej ZPP


Skład osobowy Przewodniczących Konwentów Powiatów IV kadencji, z poszczególnych województw:

  • Dolnośląskie: Cezary Przybylski – Starosta Bolesławiecki (do 2013 roku), Piotr Lech – Starosta Milicki (od 2013 roku)
  • Kujawsko-Pomorskie: Marzena Kempińska – Starosta Świecki
  • Lubelskie: Paweł Pikula – Starosta Lubelski
  • Lubuskie: Marek Cieślak – Starosta Żarski
  • Łódzkie: Andrzej Szymanek – Starosta Wieruszowski
  • Małopolskie: Jacek Pająk – Starosta Bocheński
  • Mazowieckie: Piotr Zgorzelski – Starosta Płocki (do 2013 roku), Bogdan Pągowski – Starosta Wyszkowski (od 2013 roku)
  • Opolskie: Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki
  • Podkarpackie: Józef Michalik – Starosta Lubaczowski
  • Podlaskie: Franciszek Wiśniewski – Starosta Augustowski
  • Pomorskie: Janina Kwiecień – Starosta Kartuski
  • Śląskie: Andrzej Płonka – Starosta Bielski
  • Świętokrzyskie: Edmund Kaczmarek – Starosta Jędrzejowski
  • Warmińsko-Mazurskie: Tadeusz Mordasiewicz – Starosta Kętrzyński
  • Wielkopolskie: Lech Janicki – Starosta Ostrzeszowski
  • Zachodniopomorskie: Krzysztof Lis – Starosta Szczecinecki