Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Mirosław Czapla
  Starosta Malborski

  Starostwo Powiatowe
  pl. Słowiański 17
  82-200 Malbork
  woj. pomorskie

  e-mail główny: starosta.gmb@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: starostwo@powiat.malbork.pl

  tel. +48 55 646 04 00
  fax: +48 55 272 34 62

  Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie petycji o zwiększenie funduszy unijnych dla Pomorza

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki - "Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się"

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2019
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach opieki społecznej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  1. w sprawie zaopiniowania projektu Regionalnego Planu działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2019
  2. w sprawie decyzji rządu o przejęciu Grupy Lotos przez spółkę PKN Orlen
  3. w sprawie przedłużenia terminu zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych posiadających zdewastowane lasy po huraganach z sierpnia 2017 r.

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z drogi

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie uregulowania sytuacji prawnej pojazdów usuniętych z dróg

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie planowanego utworzenia Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie Inicjatywy Utworzenia Województwa Środkowopomorskiego

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie zapisu art. 32 ustawy z dn. 5.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku z realizacją ustawy budżetowej

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf

 • 2013
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Pomorskiego

  w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną

  Do pobrania

  Stanowisko.pdf