Ranking powiatów i miast na prawach powiatu

Związek Powiatów Polskich od lat podejmuje działania, które pozwalają na wyróżnienie, a w konsekwencji na promocję osób angażujących się na rzecz lub w obszarze funkcjonowania jednostek samorządów terytorialnych, a także wprost samorządów terytorialnych.

Jednym z takich elementów jest prowadzony od 2003 roku ogólnopolski Ranking powiatów i miast na prawach powiatu.

Ranking ten oparto na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla powiatowego. Jest on jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie online.

Ranking trwa przez cały rok, a po jego zamknięciu ogłaszane są wyniki, a następnie – podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP – wszystkim laureatom wręczane są okolicznościowe dyplomy oraz nagrody.

Utrzymanie przez dany samorząd pierwszego miejsca w Rankingu co najmniej do końca danego roku, zgodnie z regulaminem, pozwala na uzyskanie tytułu „Dobrego Polskiego Samorządu". Tytuł taki przysługuje tylko liderowi rankingu na koniec danego roku.

Ranking prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego, tj.: powiaty do 60 tys. mieszkańców, powiaty od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu.

Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według bardzo wielu kryteriów zgrupowanych w siedmiu grupach tematycznych takich jak: rozwój i fundusze; polityka społeczna i zdrowotna; edukacja, kultura i sport; samorząd na rzecz mieszkańców, działania krajowe i międzynarodowe; działania ekoenergetyczne i proekologiczne oraz działania promocyjne.

Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.

Szczegółowe informacje dotyczące Rankingu, w tym regulaminy dostępne są na stronie: http://ranking.zpp.pl/


Patronat medialny nad rankingiem sprawują: Dziennik Warto Wiedzieć, Rynek Inwestycji, Prawo.pl , SAS - Serwis Administracyjno-Samorządowy oraz Wolters Kluwer Polska.