Komisje merytoryczne ZPP

fotolia.pl

Jednym z miejsc analizy aktów prawnych trafiających do Biura ZPP w ramach konsultacji są działania funkcjonujących przy Związku komisji merytorycznych.

Komisje podzielone są na podobne obszary problemowe jak funkcjonujące przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zespoły tematyczne.

W pracach tych ciał uczestniczą osoby widniejące poniżej.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji proszone są o kontakt z Biurem ZPP.
 


CZŁONKOWIE KOMISJI ZPP (VI kadencji)


 

Komisja ZPP ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

 • Marek Błaszkiewicz – Specjalista ds. pozyskiwania funduszy, doradztwa gospodarczego i samorządowego oraz PR
 • Szymon Sekta – Sekretarz Powiatu Pszczyńskiego

Komisja ZPP ds. Edukacji i Sportu

 • Błażej Buńkowski – b. Starosta Moniecki
 • Waldemar Cyranek – Wicestarosta Obornicki
 • Mariola Czarnecka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży
 • Waldemar Gaida – b. Wicestarosta Strzelecki
 • Krzysztof Adam Kapusta – b. Starosta Nowodworski
 • Tadeusz Krupa – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Węgrowie
 • Stanisław Kucharczyk – Wicestarosta Żywiecki
 • Sławomir Śmieciuch – b. Starosta Lipski
 • Barbara Studzińska – b. Starosta Świecki
 • Elżbieta Wiśniewska - b. Starosta Płoński
 • Małgorzata Zygmunt - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu

Komisja ZPP ds. Systemu Finansów Publicznych

 • Katarzyna Cisowska-Mleczek – Dyrektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa
 • Joanna Kowalik – Kierownik Referatu Planowania Budżetu Starostwa Powiatowego w Zawierciu
 • Stanisław Kubeł – b. Starosta Ostrołęcki
 • Marta Łosiewicz – Skarbnik Powiatu Monieckiego
 • Agnieszka Mroczka – Skarbnik Powiatu Jarosławskiego
 • Anna Piotrowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa
 • Józef Tomal – Starosta Myślenicki
 • Bartosz Ziółkowski – Członek Rady ds. Energii Środowiska i Zasobów Naturalnych Centrum Rozwoju Komunalnego S.A w Ostrowie Wielkopolskim, Radny Powiatu Ostrowskiego

Komisja ZPP ds. Kultury

 • Waldemar Gaida – b. Wicestarosta Strzelecki

Komisja ZPP ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 • Maciej Awiżeń – b. Starosta Kłodzki
 • Błażej Buńkowski – b. Starosta Moniecki
 • Zbigniew Chrupek – b. Starosta Ostrowski
 • Patryk Gabriel – b. Wicestarosta Starogardzki
 • Maria Piętak-Frączek – Kierownik Referatu ds. Zdrowia Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • Bernadeta Sojka-Jany – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie
 • Barbara Studzińska – b. Starosta Świecki
 • Elżbieta Wiśniewska - b. Starosta Płoński

Komisja ZPP ds. Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa

 • Joanna Kitlas – b. Wicestarosta Moniecki
 • Piotr Kołodziejczyk – Starosta Myszkowski
 • Robert Szczęsny – b. Radny Powiatu Suwalskiego
 • Janusz Żyłka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Komisja ZPP ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

 • Leszek Bajon – Starosta Słubicki
 • Andrzej Bednarek – b. Starosta Policki
 • Marek Błaszkiewicz – Pełnomocnik ds. utworzenia Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
 • Waldemar Cyranek – Wicestarosta Obornicki
 • Mirosław Czapla – b. Starosta Malborski
 • Joanna Kitlas – b. Wicestarosta Moniecki
 • Piotr Kołodziejczyk – Starosta Myszkowski
 • Stanisław Kubeł – b. Starosta Ostrołęcki
 • Joanna Napiwodzka – b. Wicestarosta Policki
 • Anna Nitka – Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego w Tucholi
 • Mateusz Nycek – Kierownik Działu Obsługi Zarządu i Marketingu Centrum Rozwoju Komunalnego S.A w Ostrowie Wielkopolskim, Radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
 • Mieczysław Podczasi – b. Kierownik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Przewodniczący Rady Gminy Sadowie
 • Bartosz Ziółkowski – Członek Rady ds. Energii Środowiska i Zasobów Naturalnych Centrum Rozwoju Komunalnego S.A w Ostrowie Wielkopolskim, b. Radny Powiatu Ostrowskiego
 • Janusz Żyłka – Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego

Komisja ZPP ds. Polityki Europejskiej

 • Leszek Bajon – Starosta Słubicki
 • Bernadeta Sojka-Jany – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie

Komisja ZPP ds. Społeczeństwa Informacyjnego

 • Leszek Bajon – Starosta Słubicki
 • Sławomir Śmieciuch – b. Starosta Lipski