Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  Przewodniczący Konwentu: Jan Harhaj
  Dariusz Iskra
  Starosta Lidzbarski

  Starostwo Powiatowe
  ul. Wyszyńskiego 37
  11-100 Lidzbark Warmiński
  woj. warmińsko-mazurskie

  e-mail powiatu: sekretariat@powiatlidzbarski.pl

  tel. +48 89 767 79 00
  fax: +48 89 767 79 03

  Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2024
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  w sprawie utworzenia Centrów Zdrowia 75+

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2023
 • Stanowisko Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  w sprawie środków stosowanych przez organy ścigania

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  w sprawie projektu "Warmińsko-Mazurskiego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji na lata 2023-2025"

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2022
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  w sprawie rozważenia możliwości uwzględnienia komisariatów Policji w nowobudowanych obiektach Straży Granicznej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej w powiatowych szpitalach

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  dotyczące utrzymania połączenia kolejowego na linii Polanica Zdrój - Olsztyn

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  w sprawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  w sprawie sytuacji finansowej Środowiskowych Domów Samopomocy

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  w sprawie:
  1. nałożenia nowych restrykcji na region warmińsko – mazurski z dnia 03.03.2021 r.
  2. skierowania na obszar województwa warmińsko- mazurskiego dodatkowej puli szczepionek z dnia 03.03.2021 r.
  3. nowej perspektywy rozdania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027 z dnia 03.03.2021 r.

 • 2020
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  w sprawie:
  1. sytuacji finansowej samorządów powiatowych,
  2. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  w sprawie:
  1. sytuacji w domach opieki społecznej z dnia 5 marca 2020 r.,
  2. dostosowania miesięcznego poziomu wynagrodzenia dla pielęgniarek i innego personelu medycznego pracującego w domach opieki społecznej z dnia 5 marca 2020 r.,
  3. dostosowania minimalnego miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych z dnia 5 marca 2020 r.

 • 2019
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  w sprawie sytuacji finansowej samorządów powiatowych.

  Do pobrania

  Stanowisko