Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Józef Tomal
  Starosta Myślenicki

  Starostwo Powiatowe
  ul. M. Reja 13
  32-400 Myślenice
  woj. małopolskie

  e-mail powiatu: starostwo@myslenicki.pl

  tel. +48 12 274 97 40
  fax: +48 12 274 97 42

  Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2023
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie poparcia wystąpienia Zarządu Związku Powiatów Polskich, dotyczącego przyjęcia na początku nowej kadencji Parlamentu zmian legislacyjnych istotnych dla powiatów

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2022
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie bardzo trudnej sytuacji budżetowej powiatów

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie braku dostatecznego zabezpieczenia środków finansowych na realizację działań związanych z realizacją operacji "Scalanie gruntów" w ramach działania 4.3 "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objęte PROW na lata 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie dot. braku zabezpieczeń środków na podwyżki wynagrodzeń wynikające ze zmiany od 1 lipca 2022 r. Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie uwzględnienia w projekcie Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 dofinansowania do powiatowej infrastruktury drogowej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie równego traktowania pracowników poprzez ustalenie jednakowego wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położonych zatrudnionych na takich samych stanowiskach i wykonujących takie same obowiązki pracownicze

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2019
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie doprecyzowania przepisów Ustawy o drogach publicznych w zakresie kanałów technologicznych.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie:
  projektu rozporządzenia MŚ w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi
  Rezolucji Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich

  Do pobrania

  Stanowiska

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie planowanych zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach opieki społecznej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie pilnego uruchomienia przez NFZ środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów tzw. nadwykonań wynikających z konieczności ratowania życia pacjentów oraz zwiększenia ryczałtu na pokrycie kosztów funkcjonowania szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko