Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

  Wojciech Pałka
  Starosta Krakowski

  Starostwo Powiatowe
  al. Słowackiego 20
  30-037 Kraków
  woj. małopolskie

  e-mail główny: starosta.kra@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: zarzad@powiat.krakow.pl

  tel. +48 12 633 49 06
  fax: +48 12 633 52 94

  Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2019
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie doprecyzowania przepisów Ustawy o drogach publicznych w zakresie kanałów technologicznych.

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie:
  projektu rozporządzenia MŚ w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi
  Rezolucji Stowarzyszenia Szpitali Małopolskich

  Do pobrania

  Stanowiska

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie planowanych zmian w prawie geodezyjnym i kartograficznym

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie opieki pielęgniarskiej w domach opieki społecznej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie pilnego uruchomienia przez NFZ środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów tzw. nadwykonań wynikających z konieczności ratowania życia pacjentów oraz zwiększenia ryczałtu na pokrycie kosztów funkcjonowania szpitali powiatowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie wejścia w życie rozporządzeń Ministra Zdrowia realizujących podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz lekarzy

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie projektowanych zmian w organizacji zarządzania systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w Małopolsce

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie interpretacji przepisów ustawy Prawo budowlane, zawartych w piśmie Dyrektora Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie obowiązujących procedur i dokumentów wykonawczych Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie proponowanego wprowadzenia zmian w zapisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne

  Do pobrania

  Stanowisko