Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

  Wojciech Pałka
  Starosta Krakowski

  Starostwo Powiatowe
  al. Słowackiego 20
  30-037 Kraków
  woj. małopolskie

  e-mail główny: starosta.kra@powiatypolskie.pl
  e-mail powiatu: zarzad@powiat.krakow.pl

  tel. +48 12 633 49 06
  fax: +48 12 633 52 94

  Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie proponowanego wprowadzenia zmian w zapisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie zrzeczenia się przez Województwo Małopolskie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie specustawy drogowej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie finansowania pobytu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa małopolskiego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie podziału alokacji pomiędzy poszczególne powiaty województwa małopolskiego w ramach poddziałania 12.1.3. RPO WM 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie realizacji projektów w ramach poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, RPO WM 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie propozycji przywrócenia do "Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oswiatowej subwencji ogólnej" - terminu październikowego skladania wniosków o przyznanie środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie:
  1. wynagrodzeń pracowników służby zdrowia
  2. wdrażania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  3. niekorzystnego dla szpitali powiatowych podziału środków w projekcie planu finansowego NFZ na rok 2016.

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie:
  1. zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  2. obowiązków starosty, wynikających z przepisów art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 31.01.1959 r. (Dz.U. 1959 Nr 11, poz.62)

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń zreprywatyzacyjnych przez jst

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie zapisów dotyczących Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie zapisów dotyczących Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko