Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Wojciech Pałka
  Starosta Krakowski

  Starostwo Powiatowe
  al. Słowackiego 20
  30-037 Kraków
  woj. małopolskie

  e-mail powiatu: kontakt@powiat.krakow.pl

  tel. +48 12 633 27 70
  fax: +48 12 633 52 94

  Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie wejścia w życie rozporządzeń Ministra Zdrowia realizujących podwyżki dla pielęgniarek i położnych oraz lekarzy

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie projektowanych zmian w organizacji zarządzania systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w Małopolsce

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie interpretacji przepisów ustawy Prawo budowlane, zawartych w piśmie Dyrektora Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie obowiązujących procedur i dokumentów wykonawczych Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie proponowanego wprowadzenia zmian w zapisach ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie zrzeczenia się przez Województwo Małopolskie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie specustawy drogowej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie finansowania pobytu mieszkańców Domów Pomocy Społecznej na terenie województwa małopolskiego

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie podziału alokacji pomiędzy poszczególne powiaty województwa małopolskiego w ramach poddziałania 12.1.3. RPO WM 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie realizacji projektów w ramach poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, RPO WM 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2015
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie propozycji przywrócenia do "Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oswiatowej subwencji ogólnej" - terminu październikowego skladania wniosków o przyznanie środków z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie:
  1. wynagrodzeń pracowników służby zdrowia
  2. wdrażania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
  3. niekorzystnego dla szpitali powiatowych podziału środków w projekcie planu finansowego NFZ na rok 2016.