Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Wojciech Pałka
  Starosta Krakowski

  Starostwo Powiatowe
  al. Słowackiego 20
  30-037 Kraków
  woj. małopolskie

  e-mail powiatu: kontakt@powiat.krakow.pl

  tel. +48 12 633 27 70
  fax: +48 12 633 52 94

  Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2013
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie działań mających na celu przyspieszenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jako podstawowego elementu infrastruktury informacji przestrzennej niezbędnego dla rozwoju kraju

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego i Śląskiego

  w sprawie działań Związku Powiatów Polskich

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie klęsk żywiołowych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie dofinansowania inwestycji na drogach lokalnych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego i Małopolskiego

  w sprawie finansowania Domów Pomocy Społecznej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie finansowania lokalnych inwestycji szpitalnych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie zapewnienia środków finansowych na inwestycje i rozwój infrastruktury dla podmiotów leczniczych w nowej perspektywie 2014 - 2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2012
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie:
  1. projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości
  2. zmian przepisów dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń podmiotów leczniczych