Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

 • Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego

  Przewodniczący Konwentu
  Wojciech Pałka
  Starosta Krakowski

  Starostwo Powiatowe
  al. Słowackiego 20
  30-037 Kraków
  woj. małopolskie

  e-mail powiatu: kontakt@powiat.krakow.pl

  tel. +48 12 633 27 70
  fax: +48 12 633 52 94

  Konwent Powiatów Województwa Małopolskiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2015
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie:
  1. zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
  2. obowiązków starosty, wynikających z przepisów art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 31.01.1959 r. (Dz.U. 1959 Nr 11, poz.62)

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie realizacji roszczeń zreprywatyzacyjnych przez jst

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie zmian ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie zapisów dotyczących Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie zapisów dotyczących Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

  w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie wykonywania przez starostów obowiązków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie kwoty dotacji przyznawanej przez Wojewodę Małopolskiego dla Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2014
 • Stanowisko z Konwentu Starostów Województwa Śląskiego i Małopolskiego

  w sprawie wprowadzenia kryterium podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych polegających na prowadzeniu nauczania i zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentów Starostów Województwa Śląskiego i Małopolskiego

  w sprawie wnioskowanych zmian w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przygotowania informacji o planowanych zmianach przepisów w związku z pozyskiwaniem europejskich środków finansowych w perspektywie 2014 -2020

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Małopolskiego

  w sprawie podjęcia współpracy z nowopowstałą organizacją "Fundacji Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie"

  Do pobrania

  Stanowisko

 • 2013
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie:
  1. pilnej interwencji w proces kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Małopolsce w rodzajach lecznictwo zamknięte i AOS.
  2. aneksowania przez szpitale powiatowe umów na świadczenia opieki zdrowotnej zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

  w sprawie podpisania porozumienia z Województwem Małopolskim w zakresie wspólnego działania na rzecz rozwoju współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorców.

  Do pobrania

  Stanowisko