Konwenty Powiatów

pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie mazowieckie lubelskie podkarpackie świętokrzyskie małopolskie śląskie łódzkie opolskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie dolnośląskie lubuskie zachodniopomorskie

Do realizacji celów statutowych Związek Powiatów Polskich powołał 16 Konwentów Powiatów (w każdym województwie). Zadaniem Konwentu jest reprezentowanie interesów członków Związku w danym regionie. Konwent pełni rolę doradczą względem organów ZPP i może w szczególności przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi Związku. Ponadto Konwent Powiatów może współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.

Konwent Powiatów tworzą starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu będący Członkami Związku lub upoważnione przez nich osoby w danym województwie. W posiedzeniach Konwentu Powiatów mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, przedstawiciele powiatów i miast na prawach powiatu nie będący członkami Związku, członkowie Zarządu ZPP, pracownicy Biura ZPP oraz inne osoby upoważnione przez prezesa Zarządu ZPP lub zaproszone przez przewodniczącego Konwentu.

Przejdź do Konwentu danego województwa: