Aktualności

15 marca 2024

Dokumentacja środków trwałych - bezpłatne szkolenie, 4 kwietnia 2024 r.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Dokumentacja środków trwałych”, które odbędzie się 4 kwietnia 2024 r. o  godzinie 11:00.

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z procesem dokumentowania obrotu środkami trwałymi. Na ile ważne są faktury i inne dokumenty związane z zakupem, czy i w jakim zakresie dokumentować przesunięcia środków trwałych, jakie dokumenty są istotne w procesie likwidacji środków trwałych. Nie pominięta zostanie również problematyka dokumentacji pozostałych środków trwałych i ewidencji ilościowej. Omówione zostaną również podstawy prawne dotyczące dokumentacji.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • Dowiesz się jak są formalne podstawy dokumentacji środków trwałych,
 • Uzyskasz wiedzę o tym jak powinna ona wyglądać,
 • Otrzymasz praktyczne informacje związane z prowadzeniem dokumentacji środków trwałych.

Na szkolenie zapraszamy:

 • Pracowników działów finansowych oraz działów administracji w jednostkach sektora finansów publicznych, a także osoby odpowiedzialne za ewidencję majątku.

W programie szkolenia m.in.: 

 • Dokumentacja środków trwałych - wymogi formalne,
 • Podstawowe dokumenty związane z dokumentacją środków trwałych,
 • Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, ewidencja ilościowa - zasady dokumentacji,
 • Znaczenie polityki rachunkowości w dokumentacji środków trwałych,
 • Archiwizacja dokumentacji środków trwałych,
 • Jak skutecznie zarządzać majątkiem - aspekty związane z dokumentacją,
 • Specyfika dokumentacji wartości niematerialnych i prawnych.
 • Sposoby ewidencjonowania środków trwałych.
 • Dokumentowanie ruchu w majątku trwałym – zasady sporządzania typowych dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi (OT, LT, PT, MT), protokołów i innych,
 • Zasady ewidencjonowania zmiany wartości, umiejscowienia, osoby odpowiedzialnej, stawki amortyzacyjnej środków trwałych,
 • Klasyfikacja środków trwałych a stawki amortyzacyjne,
 • Generowanie planu amortyzacji.

Wśród prelegentów:

 • Piotr Rybicki - Ekspert w zakresie inwentaryzacji, środków trwałych oraz sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, biegły rewident nr 11242.

WIĘCEJ INFORMACJI i formularz bezpłatnego zapisu na stronie: https://bit.ly/43hm1zF

Organizatorem szkolenia jest: Wolters Kluwer Polska.