Aktualności

17 kwietnia 2024

Echa z prac Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST

16 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Zespół pozytywnie zaopiniował projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Resort edukacji przyjął uwagę Związku Powiatów Polskich, zmierzającą do tego, aby w szkołach i placówkach oświatowych dopuścić także suszarki lub dmuchawy do rąk. W konsekwencji uwaga ZPP zmierza do wprowadzenia rozwiązania zgodnie z którym możliwe będzie, aby w jednostkach oświatowych zapewnione zostały alternatywnie: ręczniki lub suszarki/dmuchawy lub ręczniki i suszarki/dmuchawy. Uwaga ZPP wbrew pojawiającym się informacjom nie negowała zaproponowanego już przez MEN zapisu a jedynie sprowadzała się do rozszerzenia katalogu obligatoryjnych środków higieny osobistej poprzez zapewnienie opisanej wyżej alternatywy.

Dalsza część relacji w Dzienniku Warto Wiedzieć.