Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego

Związek Powiatów Polskich
  • Dla Państwa wygody uruchomiliśmy przesuwający się pasek z informacjami i ogłoszeniami. Jeżeli przesuwający się napis odpływa zbyt szybko, wystarczy najechać kursorem na pasek, który zatrzyma się. Po przeczytaniu oddalamy kursor i tekst znów będzie się przesuwał. W założeniu jest to miejsce umieszczania szybkiej infromacji. Zapraszamy do korzystania.
  • 15 kwietnia zakończyło się składanie wniosków w III Konkursie o nagrodę Pro Publico Bono "Samorządność dla Solidarności" im. M.Dzielskiego.
  • Szanowni Państwo, w Państwa powiatach niemal codziennie dzieją się ciekawe wydarzenia przede wszystkim w skali lokalnej, Często warto, aby i inni mogli się z nimi zapoznać. Piszcie do naszej redakcji o takich wydarzeniach, z którymi warto zapoznać większą liczbę samorządów.

Gmina: Nowy Duninów

Legenda:

  • gmina miejska
  • gmina wiejska
  • gmina miejsko-wiejska
  • miasto w gminie miejsko-wiejskiej
  • obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej

Nowy Duninów

Wójt Mirosław Jan Krysiak
09-505 Nowy Duninów
Telefon: (24) 261-02-72
Fax: (24) 261-02-36
NIP: 971- 03- 16-214
Regon: 54162900000
Rodzaj gminy: wiejska